Sebeúcta (6 karet)

Sebeúcta

 • O karetním výkladu

  Výklad odkrývá naše vnitřní (podvědomé) nastavení. Ukazuje jeho stav neboli čistotu, přirozenost. Čím přirozeněji jsme nastaveni, tím víc cítíme a méně řešíme hlavou. Tím víc cítíme pohodu a životní radost a méně něco řešíme, s něčím bojujeme, kalkulujeme, podléháme obavám, lpění, pocitům prázdnoty…

 • Typické otázky

  Jaký skutečně jsem? Jak jsem vnitřně nastaven? Jaká je osoba XY? Jak je vnitřně nastavená?

 • Doporučení

  Výklad nás učí chápat, že veškeré naše pocity, myšlenky, mechanismy uvažování a rozhodování řídí podvědomí. Jak to tam máme nastaveno, takoví jsme, tak uvažujeme a tak se cítíme a žijeme. A chceme-li změnu, musíme na stavu svého podvědomí zapracovat, to jediné někam povede. Změny nedosáhneme vůlí ani pílí a snažením, protože nic z toho naše vnitřní nastavení nemění.

 • Specialita tohoto výkladu

  Specialitou je zde jednoduchý, a přitom kompletní obraz podstatných prvků naší osobnosti. Odkrývá stěžejní pilíře naší osobnosti — na nich náš život stojí i padá.

1. Správné hranice?

(schopnost si vymezit hranice a vlastní meze)

2. Flexibilita.

(otevřenost a přizpůsobivost)

3. Opravdovost.

(schopnost lásku dávat a přijímat, odvaha následovat hlas svého srdce)

4. Sebedůvěra.

(odvaha zůstat sám sebou)

5. Sebevyjádření

(umění komunikace)

6. Sebeúcta

(respekt a úcta k sobě samému)


(výklad můžeš odeslat emailem)

Tags

top