SEBEROZVOJOVÉ AKCE rozvíjejí kvalitu našeho uvažování. Seznamují nás s přirozenými principy myšlení, učí nás se správně dívat na životní oblasti i každodenní situace. Chápat naše role v soukromí, práci a podnikání, partnerství, přátelství, výchově dětí, péči o své finance, zdraví duševní i fyzické…

Zobrazeny 2 výsledky

top