Otestuj své
představy o životě.

Zjistíš, jak se blíží skutečnosti.

slovník

Přirozené vnímání je měřítkem kvality života

ico-zzivot každého člověka se přesně odvíjí od toho, jak vnímá sebe i celý svět. Co si myslí sám o sobě, o svém fungování, svých schopnostech a možnostech, stejně jako o vlivu okolí na jeho život. Jak je přesvědčený, že funguje život, co na něj má i nemá vliv, jak vznikají každodenní události, co udává trend jejich vývoje i co určuje konečné výsledky.

Z tvých vlastních představ o světě vznikla tvá logika. Logické ti přijde vše, co tvým představám odpovídá. Sám se podle své vlastní logiky chováš, jednáš, dedukuješ, podmiňuješ a cítíš se závislý na tom či onom, z pohledu své logiky se díváš úplně na vše. Jenže to, že ti něco přijde logické, vůbec neznamená, že to odpovídá skutečnosti. A často ani neodpovídá, je to klam. Naučili jsme se vnímat svět iluzorně, a své iluze mezi sebou sdílíme. Žijeme uvězněni ve svých představách, neschopni se od nich osvobodit.

Tento klam se nazývá subjektivní realita. Vnímáme svět tak, jak jsme se to naučili od druhých, namísto abychom získali poznání, jak svět funguje doopravdy. Své názory naivně považujeme za realitu, ale ve skutečnosti je to z velké části iluze. Vůbec si neuvědomujeme přesné zákonitosti, které jsou ve všem dění přítomny. Vesmír rozhodně není místem, kde je prostor pro náhody a ty sám nejsi Panáček, který se musí o vše starat a bojovat o svou existenci. Jsi něčím úplně jiným, funguješ jinak a žiješ v jiném prostředí, než si myslíš.

Svou vlastní subjektivní realitu můžeš otestovat následujícími pojmy. Hned uvidíš, na jakých základech tvůj život stojí. Čím vzdálenější jsou tvé představy od skutečnosti, tím složitěji a nejistěji žiješ. Zbytečně se dřeš, stresuješ, obáváš i omezuješ. Nevyužíváš své schopnosti a přirozený potenciál. Tvé vlastní představy tě nenechají v klidu, nahánějí ti obavy, starosti, nutí tě se omezovat a cítit se závislý.

Jak vypadá skutečnost

 

KAM DÁL?

< O Tarotu | O koučingu >

top