Úspěch je zákonitý jev,
výsledek správného rozhodování.

Proto jde úspěch zaručit.

o úspěchu

Úspěch je přirozený

ico-mnozí se pořád o něco snažíme, ale nedaří se nám. Zároveň vidíme jiné, kterým jakoby vše zázračně vycházelo. Vše jim funguje, problémy se jim vyhýbají, nic neřeší. Často si pak řekneme — ten má štěstí! Mít já taky takové… Ve skutečnosti ale o žádné štěstí nejde, to je klam. Život funguje zákonitě, nikoli nahodile. Což je jen dobře, protože jedině tak není nic věcí náhody. Úspěšný můžeme být každý a naše úspěchy závisí jen na nás samotných. Jdeme-li na věci správně, vše se vyvíjí směrem k úspěchu zcela automaticky. Můžeme mít, cokoli chceme, žít jakkoli chceme, jen na to musíme správně jít.

Úspěšný není nikdo náhodou.
Úspěšní lidé mají jedno společné. Jdou za svým cílem správným způsobem, který zaručuje neustálý postup vpřed, až dokud se neobjeví výsledek. Tajemství úspěchu spočívá ve správném systému, který stačí důsledně dodržovat.

Úspěch je přirozený výsledek správného postupu. Není výsadou vyvolených, každý na něj máme nejen nárok, ale jsme na cestě k němu plně podporováni všemi přírodními silami. Neexistují překážky, komplikace, dokonce ani žádná konkurence naše úspěchy neohrožuje. To jsou jen iluzorní obavy, zárodky našich neúspěchů. Úspěch je přirozený životní styl. Čím méně se ti daří, tím více se od přirozeného vnímání života odkláníš. Což nevadí, na tom není nic špatného. Je na tom naopak dobré, že teď už víš něco, co jsi předtím nevěděl a to tě staví na začátek nové cesty.

Když už víš, jak to s úspěchem je, dokážeš se na něj i na sebe a své možnosti dívat jinak. Vše leží jen v tvých rukou, vývoj i výsledek je jen otázkou tvých rozhodnutí v situacích, které ti samy chodí do cesty. Nemusíš žádné vyhledávat, stačí se jen v těch, co k tobě samy přijdou, správně rozhodovat. Nejjednodušší tedy je najít správný systém a začít podle něj fungovat.

Klíčem k úspěchu je systém.
Lepší než jeden dílčí úspěch je úspěšný životní styl. Ten zaručí úspěchy trvalé. Úspěšný životní styl si vypěstuješ jedině systematicky a právě systém, který zvolíš, bude určující pro to, jak rychle a dobře se to naučíš, kam až pak dokážeš jít.

Úspěch není nikdy výsledkem dřiny. Kdo dře, jde na to špatně — snaží se, stresuje, usiluje, bojuje… Správný postup je ale vždy zcela bezúsilný, samovolný. Jakékoli úsilí je jen marná snaha oklamat svou nepřitažlivost. A to nikdy nefunguje, protože ani nemůže.

Za svým cílem nikdy nejdeš sám. Jsi neustále obklopen a podporován přírodními silami, s nimiž se musíš naučit spolupracovat. Většinu práce totiž tyto síly dělají za tebe. Právě v tom — v pochopení bezúsilné spolupráce s přírodními silami — je skryto hlavní tajemství dokonalého úspěchu, nejkratší a klidné cesty k libovolnému cíli.

Hlavní zdroj neúspěchu spočívá právě v iluzi, že jsi na vše sám. Pak děláš i vymýšlíš věci, které dělat nemáš. Vydáváš zbytečnou energii, která ti ve výsledku jen hází klacky pod nohy. Jsi sám sobě překážkou a čím víc se snažíš a usiluješ, tím větší překážkou se stáváš. Sám sebe — své nesprávné způsoby uvažování — musíš odstranit z cesty, protože kromě nich tvým úspěchům nikdy nic nebrání.

Zárukou úspěchu je odnaučit se dělat vše, co dělat nemáš. Nejen fyzicky, především myšlenkově. Právě tvé myšlenky, tvá očekávání, tvé představy, jsou reálnými silami, udávajícími směr i tempo, kam se záležitosti tvého života vyvíjejí i jak dopadají. Mohou události urychlovat, anebo brzdit. Mohou tě k úspěchu vést, nebo od něj oddělovat. Tvé myšlenky představují sílu, kterou ničím nepřekonáš. Buď ti slouží, nebo brání.

KAM DÁL?

< O přitažlivosti | O Tarotu >

top