Jak se cítím, když jsem sám, ukazuje, jaký jsem člověk

Jak se cítím, když jsem úplně sám? Jak se cítím a chovám, když mám spoléhat sám na sebe? To jsou výborné otázky na tělo. Člověk by je měl brát vážně, protože odpovědi na ně ukazují, jaký je. Jak je na tom se svým vztahem k sobě, který přesně odpovídá i všem jeho ostatním vztahům nejen k lidem, […]

Seberealizace je způsob, jakým se stavím k životu

Pojem „seberealizace“ neznamená jen práci. To je jen jedna z forem, kde se naše seberealizace projevuje. Seberealizaci je dobré chápat jako způsob, jakým se stavíme ke svému žití. Jestli nás žít baví nebo ne, jestli si je užíváme nebo bojujeme, jestli se na věci koukáme problematicky anebo ne, jestli trpíme potřebou kritizovsat a hodnotit, nebo máme […]

Motorem žití je důvěra, na ní jej mám tedy stavět

Život je hra. Hra na důvěru, to je život. Ta důvěra tudíž má být stavebním prvkem všeho, co žijeme. Pak na to jdeme správně. Ano, je to těžké, protože důvěru v sobě potřebujeme vypěstovat. Je neočůratelná, není možné ji cítit, pokud ji vypěstovanou nemáme. Ale právě to je pointou té hry — pěstovat důvěru, abychom na […]

Umírám buď já, nebo mé staré názory

Změna je život. Změny do života patří, je na nich celé žití postaveno. Karta XIII. Smrt učí tomuto fenoménu rozumět, což zahrnuje několik aspektů. Jednim z nich je pochopení, že člověk se má měnit. Ona „změna je život“ se tedy týká člověka samotného. Ono se ani nic jiného měnit nedokáže. Život se přizpůsobuje našim změnám, takže když […]

Totální sebepřijetí je výzva čekající na každého, kdo chce opravdu žít

Princezna Pohárů vysvětluje, co je citová závislost a jak se projevuje v praxi. V podstatě jde o to, že člověku někdo chybí. Není mu dobře, když je sám, cítí se opuštěný, osamělý, trpí svojí samotou. Příčinou je nedostatek sebelásky. Ten člověk se nemá rád, případně nemá rád život, který žije. Často jsou v tom nějaké bolavé vzpomínky, prožitky […]

Svou budoucnost tvořím dnes. Otázka ale zní — Čím?

Že podobu svému budoucímu životu určujeme svým dnešním chováním je známá věc. To tedy nepřekvapí. Dobrá otázka ovšem zní — Čím konkrétně ji dnes tvoříme? Je to takzvaně otázka na tělo, na skutečnou podstatu tvoření. Na skutečnou pointu, od níž se odvíjí trend vývoje všeho, co je součástí našich životů. Nejde tedy o to „něco“ […]

Život je cesta. Je tedy o každodenních krocích.

Život je cesta. Žití je tedy něco jako turistika po cestě života. Pointou je tedy ta chůze, krok za krokem se posouvat vpřed. Životní cesta se před člověkem sama odvíjí. Nemusíme tedy nic vymýšlet, ani nemáme. Situace, ke kterým se má člověk správně postavit, se samy ukazují a jde jen o správnou reakci na ně. […]

Životní úroveň roste s hloubkou vnímání

Životní úroveň je dána kvalitou pocitů, které denně prožíváme. A ty pocity jsou výsledkem našeho vnímání — co v čem vidím, tak se u toho cítím. Nehledejme v tom víc, je to takto jednoduché. Jde tedy pouze o to, jak se naučím koukat. Na sebe, na svět, na lidi, přírodu, aktivity, práci, finance, vztahy… Takové budu mít […]

Život má být nepředvídatelný

Život plyne sám. Má to tak být, protože žití je reagování na nečekané situace. Žijete tedy pouze tehdy, fungujete-li tímto způsobem. Život je inteligentně fungující proces. Má svůj vlastní motor i dokonalou inteligenci, není tedy vůbec důvod o něm přemýšlet. Jsme zvyklí to dělávat, jelikož jsme se na život naučili koukat jinak. Snažíme se sami […]

Přitažlivý = přirozený

Včera jsem strávil celý den se svojí kamarádkou/klientkou. Byl to úžasný den, protože jsem měl před očima člověka, který už „je jiný“. Má přepnuto, kouká na věci jinak, než je obvyklé. To „jiné koukání“ je přirozené, velice klidné, přitažlivé. A hlavně — kompletní. Je to jako byste svolali mimořádné lidi a z každého z nich vzali to […]

Umění žít spočívá v umění umírat

Člověk často žije tak, jako by vše bylo napořád. Jako klíště se drží svých starých přátel, zvyků, myšlení, vzorců fungování, partnerů…, přestože to už dávno vyčerpalo svůj potenciál. Je potřeba si uvědomit, že vše je dočasné a je tedy úplně v pořádku, že do života něco přijde a za čas to splní svou historickou roli, tak […]

Abych žil, musím se chovat naprosto upřímně

Dá se žít, a dá se zaživa umírat. Žije se tak, že se člověk chová v duchu svých potřeb. Je sám sebou, otevřeně vyjadřuje, co cítí, a stejně upřímný a otevřený je sám vůči sobě. Ta otevřenost znamená, že v sobě člověk nic nepotlačuje ani nedělá na sílu. Do ničeho se nenutí, a stejně tak nedovolí ani […]

Jedinou změnou je sebezměna

Není všechno změna, co se tak tváří. Člověk často považuje za změnu třeba to, že odněkud uteče. Tím ale nic nezměnil, protože nezměnil to jediné, co vždy potřeba změnit je — sebe. Nic jiného než sebezměna neexistuje. Bez sebeměny se nic nikam neposune, neuzdraví, nevyvine, nic nového do života nepřijde. Proto i ten, kdo uteče, […]

Na světě jsem, abych uskutečňoval, co chci

Uskutečňovat své záměry je pointou žití. Od toho jsme na světě, máme se to naučit a žít tak. Děje se to spoluprací s životem jako takovým. Člověk i život jsou k tomuto účelu perfektně nastaveni. Člověk zadává záměry, které chce uskutečnit a zpracovává své prožitky tak, aby těm záměrům otevíral cestu, dokud nedojde do cíle. Život je […]

Žiji svou vlastní kvalitou

Člověk má cítit svou vlastní kvalitu, tak to má být. Musím si natolik uvědomovat své hodnoty a svou jedinečnost, že se právě díky tomu uvědomění cítím vlice dobře. Tak vypadá správný vztah k sobě, toto je přirozené cítění. Pokud ale toto cítění přebijeme různými názory na sebe a na život, který žijeme, cítění své sebehodnoty nás […]

Dopředu se jde sebezměnou, což není žádná aktivita

Život je cesta. Čímž se chce říct, že se má jít pořád dopředu. Tak se žije. V praxi to znamená, že se člověk neustále mění. Resp. má to dělat, to se od něj chce. Často se to ale neděje, člověk často nové odmítá. Někdy vědomě před výzvami couvá nebo se jim vyhýbá, jindy s nimi neúspěšně bojuje […]

Cesta versus možnosti

Život je cesta, proto každému člověku nabízí po ní jít. Narodíme se nejen se svými talenty, ale i cestou, která nás dokáže dovést ke zralosti a schopnosti žít v hojnosti své ideály. Život ale nikoho nenutí po té cestě jít, můžeme se rozhodovat, jak chceme. Nabízí i kupu jiných možností, které si člověk může zvolit jako […]

Platí se duchem, ne penězi

Vše je ve skutečnosti duchovní, protože žijeme v duchovním světě. Duch je tedy na pozadí úplně všeho, to on vše pohání a dává tomu podobu i kvalitu. Fyzično je jen kabát, který ten duch nosí oblečený, aby jej bylo vidět. Ten duch, který je stavebním kamenem a motorem všeho, se tedy jen materializuje do adekvátní podoby. […]

Důvěra = životní nádhera

Chce-li člověk žít nádherný život, potřebuje k němu cítit silný láskyplný vztah. Musí se na něj umět koukat, protože život běžnou optikou vypadá jinak. Milovat znamená vědět. Chápat život. Pak milujete, pak vidíte nádheru, kterou bez pochopení vidět není. Bez pochopení jsou dojmy a dramata. Láska je tedy umění se správně dívat. Vidět, co je, ne […]

Pro kvalitní život je potřeba umět číst — situace i lidi

Existuje něco, čemu se říká skutečné hodnoty. Jsou to pilíře úspěšného žití, jelikož právě na těchto stavebních prvcích život stojí i padá. Ty hodnoty v sobě buď mám, a pak mi život funguje a cítím se v něm dobře, anebo nemám, a pak je to naopak. Skutečné hodnoty jasně určují, jaké co je i jaké to zaručeně […]

1 2 3 4 14
top