Celistvost = vědomé žití v harmonii

Celistvostí končí výčet skutečných hodnot, které by měl člověk v sobě pěstovat, jelikož hrají stěžejní roli v kvalitě jeho žití. Skutečné hodnoty = složky přitažlivosti. Jsou to zdroje dobra, určující prvky...

Čistím své tělo: očista jater

Játra jsou chemickou laboratoří těla, starají se o metabolismus, čistí krev, produkují žluč i hormony, a kromě jiného i detoxikují organismus. Všechny odpady a nečistoty, které se dostaly do organismu, se dostávají spolu s krví...

Vděčnost je motorem hojnosti

Vděčnost je výrazem pochopení, že vše jsou dary, které jsme dostali a nadále dostáváme. A že ten proces „dostávání darů“ přesně odpovídá našemu vztahu k nim. Jsme-li za své dary vděční, pečujeme...

Pokora je umění nehodnotit

Být pokorný znamená dokázat svět nehodnotit. Nesrovnávat, nekritizovat, nevyvyšovat, nerozebírat, brát vše takové, jaké to je s vědomím, že přesně takové to je naprosto v pořádku. Pokora je umění, protože svět...

Bohatý = bohatě uvažující

Skutečné bohatství je bohatství ducha — naše vnitřní nastavení, které v nás udržuje pocit pohody, bezpečí a spokojenosti. Cítíme se dobře v tzv. „nejistotě“, tedy stavu, kdy k naší pohodě nejsou potřeba žádné jistoty...

Zdravý = správně fungující

Pojem „zdraví“ máme tendenci spojovat s tělesným stavem, případně duševním. Ale on ten pojem platí obecně. Označuje vše, co správně funguje. Kde je vše přesně tak, jak má být. Z...

1 2 3 19
top