Jak na Nový rok, tak po celý rok

Známé přísloví říká, že jak do nového (roku) vstoupíme, takové to celé bude. Je v tom víc, než se zdá, hloubka toho sdělen spočívá v pochopení, že to, jak se k věcem stavím, jim dává jasnou podobu. Přesně tak bude vypadat jejich průběh i výsledek. S Novým rokem se nám otevírá příležitost se změnit. Změnit své postoje a […]

Tarot pro osobní rozvoj — IV: Císař

Císařovnu v Tarotu hned následuje její mužský doplněk, Císař. Zatímco Mág s Velekněžkou tvoří celek v podobě mužské a ženské tvořivé síly, Císařovna s Císařem tvoří jednotu ve smyslu ženského a mužského principu. Jaký je v tom rozdíl pochopíme z následujícího článku. Na úvod jen znovu připomenu, že mužský a ženský neznamená, že jde o vlastnosti týkající se jen mužů nebo […]

top