Devítka Holí

Devítka Holí nás učí, jak se zbavit svých slabostí. Uděláme to pochopením, že žádné slabosti nemáme. Že si to jen myslíme, protože to, co považujeme za své slabé stránky, jsou ve skutečnosti zdroje našich zkušeností, které jsou nezbytné pro náš růst. Každý potřebujeme v životě získávat zkušenosti, jedině tak je zajištěn náš vývoj — zrajeme, sílíme, […]

Přijmi sám sebe, jaký jsi. Až pak vede cesta dál.

Vše vyřešíš tím, že to nejdřív přijmeš. Až poté vede cesta dál. Dokud s tím bojuješ, bušíš do zavřených dveří. To platí bez výjimky a tedy i o našich zdánlivých slabostech — nedostatcích, slabinách. Nejsme dokonalí, protože dokonalí být nemáme. Život by ztratl smysl, nebylo se v čem vyvíjet, překonávat, byli bychom všichni stejní a existuje kupa dalších dobrých důvodů, proč […]

top