Správné je si nemyslet nic. O ničem. Pak žijeme.

Život je hra, jejíž pointa jde vyjádřit mnoha způsoby. Jeden takový zní — Život připravuje scény (okolnosti, situace), které provokují lidskou mysl si o nich něco myslet. A jde o to tomu nutkání nepodlehnout a nezačít si myslet nic. Tak se to hraje. Na což se mnozí určitě zeptají — „Jaký to dává smysl?“ Což […]

Život jde stavět jedině na své důvěře. Co to ale je?

Celý život stojí a padá s naší důvěrou. To ona je jeho základním stavebním kamenem, o ni musí být život opřený, aby skutečně pevně stál a přinášel pohodu. A teď jde o to pochopit, co to ta důvěra vlastně je, kde se bere. V Tarotu o ní mluví Eso Mečů, které říká — důvěra je tvé myšlení […]

Eso Mečů (2-1-2018)

Dnes jsem vytáhl jako kartu dne Eso Mečů. To představuje „zralost na myšlenkové rovině“, tedy čistou hlavu, přirozené vnímání a uvažování, a tedy i následné reakce a chování. Karta tomu hned na začátku říká „intelektuální jasnost“ a je potřeba si uvědomit, o čem mluví, co se tím myslí. Je to vnímání založené na životních principech, […]

Eso Mečů

Eso Mečů ukazuje, jak to máme mít nastaveno v oblasti našich názorů a postojů. Jako každé jiné Eso v Tarotu, je představitelem volně proudící, a tedy ničím podvědomě nebržděné energie. Maximální intenzity, čistoty, správného přístupu, díky čemuž věci fungují, protože s nimi nic v našem nitru (podvědomí) nebojuje. Meče jsou elementem myšlení, tudíž je Eso Mečů vzorem toho, jak […]

top