Král Disků

Král Disků doplňuje Krílovnu. Zatímco ona je symbolem ženské neboli pasivní složky hmotné zralosti, Král symbolizuje její mužskou, neboli aktivní složku. Je v tom opět vtip. Aby bylo něco vyvážené (tedy aby to správně fungovalo), je potřeba tomu srovnat aktivní i pasivní (neboli mužskou a ženskou, yin a yang) složku. Výsledkem je potom harmonie, podmínka správného […]

Král Disků (29-1-2018)

Dnešní Král Disků nám přichází povědět o fyzické aktivitě spojené se sklizní. Neboli o zhodnocování toho, co v sobě člověk vypěstoval. Jde tedy o umění se prodat, dá se říct. Protože něco vypěstovat je jedna věc, a prodat to je věc jiná, a teprve až nám jde obojí, máme vyhráno. A to je i první důležité […]

Umím se bavit každou situací

Dnes si dovolím znovu něco napsat o Tarotu pro osobní rozvoj. Opět k tomu využiji svou dnešní kartu dne, kterou je Král Disků. Co učí? Umět si užívat vše, co den přináší. A to je velké umění. Mnozí totiž rozlišujeme dny a každodenní situace na dobré a špatné, na ty, na které se těšíme a ty, […]

top