Královna Holí

Královna Holí představuje silnou, přirozeně přitažlivou osobnost — přirozenou autoritu. Člověka, se kterým je vám jednoduše dobře. Je klidný, přátelský, vstřícný, otevřený, svůj, chápavý, spokojený. U otázky autorit je dobré se zastavit. Uvědomit si, že existují dva typy: Královna Holí si prošla vnitřní transformací Síla osobnosti, kterou Královna Holí vyzařuje, je výsledkem její vnitřní transformace. […]

Boj s okolím mě oslabuje. Bojem sám se sebou sílím a rostu.

Kdo se cítí ohrožený, bojuje. To je zákon. Chyba ovšem vzniká v tom, s kým. Vesmír působí iluzemi a tudíž i každý pocit ohroženosti je iluzí. A právě s ní — se svým dojmem — obvykle lidé bojují. Uvědomím-li si, že bojuji s iluzí, snadno i pochopím, že můj boj je marný, že kromě sebedestrukce nikam nepovede. Dokud bojuji […]

top