Pětka Mečů (13-1-2018)

Jako téma dne určil Tarot pro dnešek Pětku Mečů. Z hlediska pochopení života přináší nesmírně cenné poznání, protože pojednává o tom, co stojí za vším negativním co prožíváme, čím se cítíme ohroženi. Tím původcem všeho nepříjemného — zdrojem všech iluzí — je strach. Je to právě a pouze on, který probouzí naši hlavu, která potom začíná […]

Pětka Mečů

Pětka Mečů odkrývá příčiny strachu. A ne nadarmo je spojuje se „starými ranami“, jak je možné si přečíst hned v podnadpisku karty. O strachu je dobré vědět několik podstatných skutečností: Staré rány Příčinou všech našich obav a nejistot jsou — staré rány, neboli prožitky, během nichž jsme se naučili špatně uvažovat. Každý jsme si své názory […]

top