Seberealizace je užitečná, jen když dělám, co opravdu dělat mám

Základním pilířem života i jeho smyslem je seberealizace. Na ní musí život stát, jinak bude kulhat. je ovšem potřeba chápat, co to ta seberealiazce je, protože to rozhodně neznamená „něco dělat“. Seberealizace, stejně jako užitečnost, musí splňovat určité podmínky. Jinak je to známé „páchání dobra“. Začněme připomenutím, že se nic neděje náhodou. Tedy není ani […]

Princ Disků

Princ Disků odkrývá v Tarotu téma seberealizace. A opět tím navazuje na svou sestru Princeznu, podobně jako ona navázala na své předchůdkyně Desítku, Devítku… Seberealizace je pilíř života, na kterém je nutné své žití postavit. Seberealizací vlastně říkáme — „Toto jsem já!“ Toto je má jedinečnost, mé talenty, má osobnost i hlavní důvod, proč jsem na světě. […]

Princ Disků (25-1-2018)

Je tu čtvrtek a s ním přichází Princ Disků, karta o seberealizaci. Seberealizace je zásadní pilíř života, právě na ní musí být postaven. Seberealizace je vlastně přirozené využívání svých vrozených talentů. A ty jsme dostali do vínku právě proto, abychom měli na čem svůj život postavit a zároveň — uplatňovali svou jedinečnost v rámci celku. Nikdo nežijeme […]

Všechno má svůj čas

V souvislosti s Princem Disků bych dnes chtěl připomenout, že „všechno má svůj čas“. Přímo na kartě najdete větu „přišel čas činů“, což avizuje, že ne vždy čas činů je, jsou i jiné časy, jiné fáze života. Zdůrazňuji to proto, že mnozí žijeme tak, jako by čas činů byl pořád. Honíme se od pondělka do pátku, […]

top