Tvořivost a chuť růst jsou přirozené potřeby

Princ Holí představuje správný pohled na tvořivost a touhu růst. Vysvětluje, že každý přirozeně nastavený člověk tyto potřeby cítí, jsou motorem jeho žití. Zablokováním ovšem člověk o toto přirozené cítění přichází, protože s každým blokem (nereálným názorem) cítění slábne a je nahrazováno dedukcemi (je potlačováno srdce a hlava začíná spouštět své dedukce). V této souvislosti jde […]

Princ Holí

Princ Holí představuje člověka, který se umí bavit životem. Který si jej skutečně užívá, a je dobré si vysvětlit, jak to dělá. Princova schopnost radostně žít se odvíjí od jeho chápání, že život je dokonale vymyšlená kontinuální škola, která jej baví a zároveň rozvíjí a obohacuje. Princ Holí tudíž vnímá život naprosto pozitivně, a právě […]

top