Princezna Mečů

Princezna Mečů symbolizuje okamžik, kdy člověk prozřel. Kdy pochopil, že něco v jeho životě už tak, jak je nastavené, dál snášet nebude. Že kompromis, ve kterém žije, je neakceptovatelný. Uvědomila si, že skutečně nelze žít v něčem, co s ní nesouzní, do čeho se nutí, s čím nesouhlasí, co neodpovídá jejímu vnitřnímu nastavení. Princezně Mečů došlo, že skutečně nic, […]

Do svého života pouštím jen to, co mě naplňuje

Princezna Mečů učí umění si do života pouštět jen to, co nás skutečně bude naplňovat. Zní to možná jednoduše, ale mnozí právě toto vůbec neděláme. Naše životy se skládají ze spousty nevyhovujícího, které následně kompenzujeme zbytečnostmi. Vysvětlím. Kvalitu určuje životu nejen pohled na to, co zrovna dělám. To je jen nezbytná komponenta, která „ždímá z právě […]

top