Úspěch je umění žít užitečně

Šestka Disků je v Tarotu proto, aby vysvětlila, co je to úspěch. Vysvětluje tedy, jak úspěšně žít, co se pod tím vlastně skrývá. Žít úspěšně znamená žít užitečně. Trávit svůj čas tím, co nám slouží. Opakem je jeho zabíjení. Na to je dobré navázat vysvětlením, že užitečné žití = pěstování. To je zákon. Jedině, když něco […]

Šestka Disků

Šestka Disků přichází vysvětlit, co znamená úspěch. V čem spočívá, co je k jeho dosažení nutné, co je jeho příčinou, co k němu vede a jak úspěchu docílit. To vše karta vysvětluje pohledem na jeho skutečné zdroje, tedy přírodní sily a podvědomí, které s nimi potřebuje být v souladu. Právě to je úspěch — soulad podvědomí s přírodními silami. Naučíme-li se […]

Tajemství úspěchu? Absolutní sebepřijetí

Šestka Disků je karta o úspěchu. Definuje, o čem úspěch je, v čem spočívá i čím je podmíněn. Tudíž úplně vše podstatné. Možná bude nejlepší zkusit na kartu kouknout od konce. V sekci Pointa se píše, že „klíčem k úspěchu je sebepřijetí„. A to je nesmírně důležitá věta. Dala by se vyjádřit i takto: „dokud sám sebe nepřijmeš, […]

top