Šestka Disků

Šestka Disků přichází vysvětlit, co znamená úspěch. V čem spočívá, co je k jeho dosažení nutné, co je jeho příčinou, co k němu vede a jak úspěchu docílit. To vše karta vysvětluje pohledem na jeho skutečné zdroje, tedy přírodní sily a podvědomí, které s nimi potřebuje být v souladu. Právě to je úspěch — soulad podvědomí s přírodními silami. Naučíme-li se takto o úspěchu […]

Tajemství úspěchu? Absolutní sebepřijetí

Šestka Disků je karta o úspěchu. Definuje, o čem úspěch je, v čem spočívá i čím je podmíněn. Tudíž úplně vše podstatné. Možná bude nejlepší zkusit na kartu kouknout od konce. V sekci Pointa se píše, že „klíčem k úspěchu je sebepřijetí„. A to je nesmírně důležitá věta. Dala by se vyjádřit i takto: „dokud sám sebe nepřijmeš, můžeš si o nějakém úspěchu nechat […]

top