Život je nádherný (nám se jen takový nezdá)

Jednu z důležitých vlastností života popisuje zákon „Život bude přesně takový, jak se na něj naučíš dívat“. Život je jako chameleon, přizpůsobuje se našim představám, postojům, očekáváním. I v tom je úžasný. Není si nač stěžovat, protože jsem sám všeho autorem. Že si stěžujeme jen potvrzuje, že vůbec nevíme, co žijeme. Stejně tak když bojujeme — když […]

Šestka Pohárů (22-1-2018)

Nový týden začíná Šestkou Pohárů, která popisuje rozkoš. Čím je i není, co je jejím zdrojem i co nás od jejího prožívání odděluje (a co s tím). Začít bychom měli tím, že rozkoš je v každém případě za odměnu, jelikož je vyjádřením čistoty našeho podvědomí, zbaveného všeho falešného. Schopnost žít s rozkoší je tedy podmíněna přirozenosti našeho vnímání. […]

Šestka Pohárů

Šestka Pohárů by se dala v porovnání s předchozí Pětkou vyjádřit jako „ze tmy do světla“. Od sebesvazujících zranění k otevřeným projevům citů a prožívání rozkoše. Od bolavých vzpomínek i vyhlídek k bezbřehé lásce k životu. Zatímco člověk nosící v sobě citové rány z minulosti se na život kouká s obavami a nedůvěrou (protože jeho hlava mu každou chvíli tvrdí, že jej něco […]

top