Rozhodně nechci zůstávat stejný

Každý život je příběh. Dokonalý, lepší nevymyslíte. A jako každý příběh potřebuje mít zápletky, aby o něčem byl. Bez zápletek žádný příběh není. Proto by bylo divné, kdyby i náš život byl jen tak, o ničem. Chyba nastane, když ty zápletky začneme vnímat jako problémy. Vůbec jsme nepochopili, že se máme učit, a učení bez […]

Život se mění zráním, nijak jinak

Každému nám něco funguje samo, a něco naráží a kulhá. To je úplně v pořádku, není se zač stydět ani si co vyčítat. Namísto toho pochopme, že jsme se narodili proto, abychom to kulhající změnili — je to smysl našeho žití, naše cesta, která nám přinese lásku, radost a hojnost. Dokud se na své zdánlivé nedostatky […]

Vše je v pořádku, i naše slabiny

Každý jsme se narodil k nečemu ideální, a zároveň v řadě aspektů naopak. Jeden je zručný, druhý se dobře učí, třetí je systematik, čtvrtý kreativec, pátý je silný a vytrvalý… Ale zároveň nikdo nejsme zručný silný systematický a vytrvalý kreativní intelektuál-svalovec. Ať se na člověka podíváme z libovolného úhlu, neexistuje žádný ideál neboli vzor, jak má člověk vypadat […]

Čím víc toho o životě vím, tím víc zůstávám v klidu

Říká se tomu životaschopnost — umění zůstávat v klidu. Důvěřovat životu s pochopením, že vše je vždy v pořádku, nikdy není důvod k panice, obavám, úsilí, snažení, odříkání… Řečí Aeona jde o „umění vnímat vše s nadhledem“, což se dá vyjádřit ještě jinak — nevidět věci černě. Zůstávat v klidu, ať situace vypadají jakkoli. Život je duchovní hra, během které se […]

Já si tvořím život, a okolnosti mě zkouší, jestli to dokážu

Život je vymyšlený dobře. Tím je možná dobré začít. Máme o něm všelijaké představy, ale to jsou jen naše dojmy. Skutečnost je taková, že vše funguje samo, dokud nezačneme vymýšlet problémy, neděje se nic špatného, dokud si to nezačneme myslet, a je o nás dokonale staráno, dokud se o to nezačneme sami snažit. Suma sumárum […]

Na život se musíme naučit koukat jinak

Život je úplně jiný, než se zdá. Kompletně jiný, dá se bez nadsázky říct, a je to tak proto, aby se bylo co učit. Aby bylo co objevovat, odkrývat, a postupně se tak měnila naše životní úroveň. Je k tomu dobré dodat, že životní úroveň se nikdy nezmění tím, že si něco pořídíme, zdědíme peníze, změníme […]

Život vždy potřebuje mít jasný směr a cíl

Život je nejen škola, ale i cesta. Proto potřebuje někam spět — mít neustále nějaký jasný směr a cíl. Řečeno jinak — žít se má cílevědomě. O cílevědomosti mluví v Tarotu nejen Král Mečů, ale vyjadřuje se k ní i mečová Šestka. Vysvětluje, že nemáme-li jasný směr naší cesty, motáme se. Vládne chaos, který vůbec nemusí mít […]

Výzva přináší obohacení, jen to tak nevypadá. A to je ta hra.

Začnu klasicky — Štěstí je stav, kdy si člověk dokáže opravdu užít libovolnou situaci. Protože už v žádné nevidí problém, proto. Štěstí je tedy stav bezproblémového vnímání, což znamená — už chápu, co i proč se kdy děje, a tedy i že se to dít musí přesně tak. Musí to tak být (vypadat), je to nezbytná […]

Získávat jde jedině prožíváním provokací

Život je proces vedoucí člověka tak, aby rostl. Růst neboli vývoj neboli změny jsou pointou žití, je to celé jen o tom. Člověk to buď pochopí, a začne jej žití bavit, anebo nepochopí, a bude s žitím bojovat. Proč bojovat? To je otázka, na kterou dává odpověď Devítka Disků — protože onen růst neboli vývoj probíhá […]

Situace nechtějí řešit, jen ustát

Problémy neexistují. I tak by se dalo začít povídání o Pousteníkovi, který ukazuje, jak se ke svým prožitkům správně stavět. Život je nastavený tak, aby sám fungoval. Proto se nikdy po člověku nechce, aby něco řešil. Ono to tak může často vypadat, ale to je právě ono zdání, kterým na světě vše klame. Takže tomu […]

Úspěch je umění žít užitečně

Šestka Disků je v Tarotu proto, aby vysvětlila, co je to úspěch. Vysvětluje tedy, jak úspěšně žít, co se pod tím vlastně skrývá. Žít úspěšně znamená žít užitečně. Trávit svůj čas tím, co nám slouží. Opakem je jeho zabíjení. Na to je dobré navázat vysvětlením, že užitečné žití = pěstování. To je zákon. Jedině, když něco […]

Život jde stavět jedině na své důvěře. Co to ale je?

Celý život stojí a padá s naší důvěrou. To ona je jeho základním stavebním kamenem, o ni musí být život opřený, aby skutečně pevně stál a přinášel pohodu. A teď jde o to pochopit, co to ta důvěra vlastně je, kde se bere. V Tarotu o ní mluví Eso Mečů, které říká — důvěra je tvé myšlení […]

Životní pohoda je projevem schopnosti nic nehodnotit

Každý si přejeme žít v pohodě, ale obvykle si neuvědomujeme, že nám v tom nic nebrání. Že zde neexistují lidé ani okolnosti, které by nás té pohody chtěly zbavit. Životní pohoda je realita, objektivní, tedy skutečná a trvalá. Je tedy pouze možné vnímat svět jinak, než jaký je, a tím se o tu pohodu připravovat. Životní pohoda […]

I „blbé dny“ do života patří

Stejně jako jsou dny dobré, patří k životu i naopak ty, kdy se necítíme být v kondici. Nemusí to být dny vyloženě depresivní, často jen cítíme, že nám chybí energie, nic se nám nechce, cítíme se prázdní, bez chuti něco dělat, náš život jako by postrádal smysl. Je dobré vědět, že i takové dny do života přirozeně […]

Síla čistého záměru = schopnost se uskutečnit

Trojka Holí v Tarotu vysvětluje zásadní životní princip — schopnost něco uskutečnit. Dalo by se to vyjádřit také jedním slovem jako — úspěch. Úspěch je stav, kdy se vám něco podařilo anebo se vám daří tak nějak kontinuálně. A Trojka Holí vysvětluje, že to nikdy není jen tak, věcí náhody. Náhody se nedějí, takže to musí […]

Aby život opravdu fungoval

Eso Disků reprezentuje v Tarotu fungující život. Na kartě to je vystiženo ředou aha-efektů, které je dobré si uvědomovat. V prvé řadě to je fakt, že život má bavit. Žít se tedy má pro zábavu, protože život je hra. Jako ve školce — žádné starosti, ale bavíme se a do toho se sem tam najíme anebo […]

Chtít něco dokázat

O seberealizaci často píšu, že je základním pilířem úspěšně fungujícího života. Znamená to, že právě na ní je potřeba svůj život postavit. Uděláme-li tu chybu a začneme svůj život stavět na jiných základech (přátelé, partner, rodina, děti, koníčky…), stanou se z nás slaboši a závisláci, což nám bude život denně servírovat, abychom si to konečně uvědomili […]

Bohatý jsem tak, jak se cítím

Bohatství je stav podvědomí. Znamená to, že jsem bohatý přesně tak, jak se cítím. Je to tak úplně se vším, i mé zdraví se odvíjí od toho, jak se zdravý cítím, jak o svém zdraví automaticky uvažuji, jak se na ně dívám, co očekávám. Desítka Disků o tom píše hned nahoře v podnadpisu — vědomí bohatství. […]

Nejen nespravedlnost a neštěstí jsou jen iluze

Aeon je v Tarotu nositelem nového pohledu na svět — reálného, zbaveného všech iluzí. On je totiž celý svět vymyšlen tak, aby vše bylo jinak, než se zdá. Tím celý život dostává vtip, je potřeba překonávat iluze a tím sílit, růst, obohacovat se a bavit. Každá hra potřebuje něco, na čem je její pointa postavena. Život […]

Nejde o to, kolik toho dělám, ale co dělám

Král Mečů učí umění cílevědomosti, neboli schopnosti dosahovat svých cílů. Dotahovat věci do úspěšného konce. Fungovat tak, aby to přinášelo efekt, aby věci bavily i přinášely užitek a vše pro život potřebné. Cílevědomost tedy není jen jasná představa cíle, ale je v tom i schopnost toho cíle dosáhnout, uskutečnit svůj záměr. Aspekt, na který se chci […]

1 2 3 4 13
top