Trojka Disků

Trojka Disků přináší vysvětlení, na čem musí náš život stát. Existuje jen jediná možnost, jak jej mít postaven správně, a tím jediným správným přístupem je — seberealizace. To platí úplně pro každého, a pokud to takto nemáme, máme problém, který s sebou povlečeme jako kouli na noze — bude se nám neustále připomínat. Kdo nemá svůj život postavený […]

Trojka Disků (9-1-2018)

Tématem dnešního dne je Trojka Disků. V jejím podnadpisu najdeme pojmy seberealizace, zájem a uplatnění. Pojďme si vysvětlit, co nám chtějí říct — jaký je jejich hlubší význam. Seberealizace v prvé řadě vysvětluje smysl života. Důvod, proč jsme se narodili — abychom se realizovali. Nikdo tu tedy není proto, aby se skrýval, izoloval, obával, ale aby sloužil celku […]

Jak najít své poslání

Trojka Disků je karta odkrývající odpověď na otázku: „Co jediné mě dokáže naplnit?“. A tou odpovědí je: „Jedině když se budeš věnovat svému poslání.“ Neboli když budeš dělat to, nač ti byly dány vrozené talenty a budeš to dělat tak, jak ti přirozeně vyhovuje. Z té odpovědi by mělo být úplně jasné, že zdroj svého naplnění každý máme. […]

top