Velekněz je mistrem výzev

V prvé řadě je každý člověk duší. Ta je naší skutečnou podstatou, nikoli tělo, za které se obvykle považujeme především. Tělo není až tak podstatné, dalo by se říct. Život je putováním duše. Prožívá situace, které jí pomáhají růst. Život byl každé duši předem vymyšlen, prožíváme tedy příběhy, jichž nejsme autory. Máme je jen prožít […]

Tarot pro osobní rozvoj — V: Velekněz

Velekněze nevnímám z významového hlediska jako skutečného partnera (mužský doplněk) Velekněžky. Za toho považuji Mága, který představuje mužskou tvořivou sílu, zatímco Velekněžka je symbolem tvořivé síly ženské. Velekněz je symbolem osobního rozvoje, tedy sebevědomí a skutečné síly. Učí se rozumět životu, jeho skrytým zákonům, aby si pak mohl uvědomit své schopnosti a dokázal s životem cíleně nakládat. […]

top