Život je proud lekcí nabízejících dozrání

Život je kontinuální proud lekcí. K čemuž je v prvé řadě dobré si uvědomit proč — aby bavil. Jedině lekcemi se člověk dokáže měnit k lepšímu, čímž je zajištěno, že jej život baví a naplňuje. Nic totiž nedokáže dlouhodobě bavit a naplňovat, aniž by se to vyvíjelo k lepšímu, proto to tak je v životě zařízreno. Ty lekce nejsou ledajaké, […]

Hojnost přichází jako odezva na Vděčnost

Když se řekne Hojnost, je dobré se zeptat: „Co to vlastně je?“ Je totiž velice užitečné znát správnou odpověď, člověku to dokáže otevřít oči. Hojnost je všudypřítomné bohatství, ve všech formách. Tedy v rovině zdravotní, citové, finanční, materiální, vztahové, seberealizační… Řečeno lidověji — všeho mám stále dostatek a vše mi perfektně funguje. Do života mi samovolně […]

Mé zdánlivé nedostatky jsou má perspektiva

Trpíváme tendencí na sobě vidět chyby. I je naopak nevidět (tudíž je vidíme okolo), přičemž obojí nám škodí. Ve skutečnosti je vše jinak, tak si to pojďme vysvětlit. Naše nedostatky jsou pouze zdánlivé. A rozhodně nám nechtějí říkat nic fatálního, protože život je vše, jen ne fatalistický. Život nás vždy jen upozorňuje, protože je náš […]

Děláním minima dosahuji maxima

Správně žitý život je minimalistický. A to hned ze dvou hledisek. Tím prvním je minimalismus v tom, z čeho se ten život skládá. Obsahuje vše potřebné, ale nic navíc. Nic zbytečného, protože to jen kvalitu žití sráží, odvádí od toho, co je užitečné, obohacující a naplňující. Druhé hledisko životního minimalismu je, jak ten život vedeme. I na […]

1 2
top