Celý můj život se odvíjí od toho, jak se na sebe dívám

Karta VI: Zamilovaní nás učí správnému vztahu k sobě a k ostatním lidem. Doslova říká, že se učíme „chápat, co je na lidech důležité a co ne“. Všímáme si kvalit svých i druhých, stejně jako nedostatků, které všichni nějaké máme. Nejme dokonalí, ani takoví být nemáme. Důvod? Protože právě ve vztahu k našim nedokonalostem je prostor pro lásku. […]

Tarot pro osobní rozvoj — VI: Zamilovaní

Zamilovanost v sobě nese indície, určující, jak to s tou (mojí) láskou vlastně je. Odkrývají, na čem své vztahy stavím a zda to vůbec láska je, jestli to náhodou není něco úplně jiného. Zamilovaní jsou kartou o mezilidských vztazích (nikoli jen partnerských), ukazují, čím je tvořena jejich kvalita. Jsou to právě každodenní kontakty s druhými, v nichž se láska […]

top