05: Podvědomí je skladiště tvých přesvědčení

ico-black-zZ dosavadních článků bychom měli mít jasno v pojmech Vesmír, myšlenka, přesvědčení a život. Vysvětlili jsme si nejen čím skutečně jsou, ale i jakou praktickou úlohu v našich životech hrají, případně jak lze měřit jejich kvalitu. Obdobným způsobem dnes navážeme velice jednoduchým a přímočarým vysvětlením podstaty a funkce lidského podvědomí.

Podvědomí je jakási úložna, podobná třeba disku v počítači. Podvědomí je úložna našich přesvědčení. Na disk v počítači můžeme nahrát libovolná data, do podvědomí si můžeme uložit jakoukoli myšlenku a tím z ní udělat přesvědčení.

Tak, jak na disku počtače můžeme cokoli přepsat, můžeme cokoli přepsat i ve svém podvědomí. Obsah podvědomí je tedy proměnlivý. A to je velice důležitý poznatek. Víme už, že přesvědčení řídí náš život, teď už víme i kde jsou všechna uložena, že je můžeme libovolně měnit, a tím libovolně měnit svůj život.

Rozdíl mezi prací s diskem v počítači a podvědomím je v tom, že k tomu, abychom na disk libovolná data nahráli nebo je přepsali jinými, stačí jeden pokus. Není potřeba uložit soubor na disk několikrát, aby na něm skutečně byl. Stejně tak jej není potřeba několikrát přepsat, aby se na disku objevila jeho nová verze.

Podvědomí ale funguje jinak. Jeho obsah vzniká z velké části plynule, postupně. A stejně tak se i mění. Zápis i přepis je záležitostí většího počtu „pokusů“. Jde tedy o jakýsi proces, během něhož určitou myšlenku opakovaně do podvědomí ukládáme, a ona do něj hlouběji a hlouběji proniká, až se stane jeho nedílnou součástí.

Takto probíhá jakýkoli proces učení — ať se učím chodit, mluvit, číst, počítat, plavat, jezdit na lyžích, řídit auto, hrát na klavír, básničku, prostě cokoli, vše funguje výše uvedeným způsobem. Nejdříve je to pro mě něco nového, moc mi to nejde. Ale tím, že to znovu a znovu zkouším, se ona dovednost postupně noří do mého podvědomí. Postupně ji zvládám čím dál líp, čím dál méně mě nutí nad sebou přemýšlet — provádím ji víc a víc automaticky, až nad ní nepřemýšlím vůbec. Dostal jsem se do stavu, kdy ji mám pevně uloženou v podvědomí a odtud si ji kdykoli když potřebuji automaticky vytáhnu, aniž bych nad tím nějak musel přemýšlet. A přesně takhle to funguje úplně se vším — nejen s dovednostmi, ale i se všemi přesvědčeními (názory, dojmy).

Každý člověk se během života mění, přirozeně se vyvíjí. Přesto může být změna přesvědčení akcí na několik let i desetiletí. Především proto, že daný člověk vůbec netuší, co pro něj jeho přesvědčení znamenají a jak důležitou hrají roli. Navíc mnohdy ani netuší, čím je nahradit, často jen nahradí jeden nesmysl jiným. To už ale naštěstí není náš případ. Když víš, jak důležitou komoditou tvá přesvědčení jsou a zároveň víš, čím je nahradit, proces svého vývoje můžeš mnohonásobně urychlit. Jeho změny se nemusí měřit na léta a desetiletí, ale na týdny, maximálně měsíce. A taky existuje řada urychlovačů, které se naučíš používat.

Efektivita a tudíž i rychlost, s jakou do sebe nové přesvědčení úspěšně uložíš závisí nejen na „počtu opakování“. Ovlivňuje to i lehkost, s jakou to děláš, tvůj momentální stav (když jsi utahaný, nesoustředěný, roztěkaný, je tvá efektivita podstatně nižší než když jsi v klidu, odpočatý, soustředěný, dobře naladěný…). A podle hesla „škola hrou“ velice záleží i na tom, jak k tomu přistupuješ. Mnohonásobně zvýšíš efektivitu tím, když si se svým novým přesvědčením hraješ — vizualizuješ si jej, povídáš si o něm v duchu sám se sebou, kreslíš sipíšešraduješ se v duchu z toho, na čem pracuješ, co nového si do života vědomě přivoláváš, z toho, jak je fajn, že to děláš, jak se tím obohacuješ, jak je prospěšné, že tohle vůbec umíš…

Čím víc smyslů a pozitivních emocí zapojíš, tím rychleji ke změně dojde. Budeš se tím bavit, vůbec nejde o nějaké předstírané veselí. Pozitivní emoce jsou mocné urychlovače procesu. Proto všechno, co děláš rád, ti jde mnohem líp, než když se učíš něco, co ti nic neříká.

Přesvědčení v tvém podvědomí jen tak nečinně nesedí. Žijí, bez přestání a bez tvého vědomí se odtud neustále manifestují do Vesmíru. Energeticko-informačně řečeno — jejich obsah nepřetržitě vysíláš a k tobě se vrací zpět zhmotněný a uskutečněný v podobě všeho, co prožíváš. Každodenní situace, zážitky, pocity, stavy, věci, peníze — to vše je tvůj vlastní produkt. To vše k tobě přichází nikoli náhodně, ale vrací se jako výsledek tvého vlastního podvědomého tvoření. Do detailu, bez výjimky. Co dnes vysíláš si zítra prožiješ a osaháš. Přitahuješ k sobě obsah svých podvědomých přesvědčení neboli očekávání.

Jestliže už tedy znáš tajemství svého podvědomí, dokážeš s ním vědomě a cíleně pracovat. Měnit jeho obsah nikoli nahodile pod vlivem zdání, nýbrž cíleně s jasnou představou o výsledcích. Půjde o výše popsaný proces, kdy do něj budeš opakovaně a s pomocí různých urychlovačů ukládat, co skutečně chceš.

Podvědomí pracuje za tebe, nepotřebuje tě ke svému vysílání. A tak by ti teď mělo být jasné, že podvědomí je to jediné místo, na které je potřeba zacílit, když dostaneš chuť cokoli ve svém životě změnit, vytvořit, nebo si do něj přitáhnout. Tohle pochopení je hlavním cílem dnešního článku.


< Předchozí část | Pokračování >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top