Mé zdánlivé nedostatky jsou má perspektiva

Trpíváme tendencí na sobě vidět chyby. I je naopak nevidět (tudíž je vidíme okolo), přičemž obojí nám škodí. Ve skutečnosti je vše jinak, tak si to pojďme vysvětlit. Naše nedostatky jsou pouze zdánlivé. A rozhodně nám nechtějí říkat nic fatálního, protože život je vše, jen ne fatalistický. Život nás vždy jen upozorňuje, protože je náš kámoš a fandí […]

Bohatství je to, co jsem ze sebe vypěstoval

Mluví-li se o bohatství, obvykle si neuvědomujeme, že se bavíme o nás samotných. O tom, jací jsme. Připomeňme si zákon akce a reakce neboli „zákon přitažlivosti“, který správně zní: „Přitahují se vždy odpovídající kvality.“ A není možné, aby tomu bylo jinak, to se prostě nestane. Ještě jednou bych zdůraznil, že právě toto znění je správné, a je z něj tedy i jasné, že […]

Neměnit svá očekávání

Plně důvěřovat znamená očekávat pořád to stejné — úspěch. Okolnosti se mění jako aprílové počasí, ale vaše očekávání zůstávají stejná. Nepanikaříte, když se okolnosti tváří úplně jinak než ve váš prospěch. Nečekané zvraty nepovažujete za problémy, ale jen že se ukazuje jiná cesta k vašemu cíli. Ke schopnosti očekávat jen to nejlepší patří i pochopení, že věci […]

Za devatero horami a temnými lesy…

Umět jít za svým cílem, to je poselství Krále Mečů, který ví, o čem život je. Je to mistr v chození si za svými cíli, a jelikož je to král elementu Vzduch neboli „myšlení“, má v o tom hlavě jasno. První, co o tom ví, je fakt, že jedině tak má život smysl. Resp. jedině tak bude naplňovat — když si […]

Život se mění kvantovým skokem

Princezna Disků v Tarotu avizuje změny ve fyzickém světě. Něco nového se rodí, přijde změna k lepšímu. K tomu bych chtěl v tomto povídání zdůraznit, že každá změna ve fyzickém světě přichází až po změnách ve světě nefyzickém (duchovním, myšlenkovém). To je velice důležité poznání, protože tento zákon nejde obejít. Nevíte-li to ale, snažíte se o nemožné. Je typické, že […]

Žít znamená nebojovat

Pružnost je schopnost žít. Život nepružného člověka se každou chvíli zastaví, jelikož nečekané situace a změny vnímá jako komplikace a problémy. Pak se chová tím jediným způsobem, který zná — začne s nimi bojovat. Nedokáže jít dál, není schopen se nad své představy povznést a posunout, a tak přešlapuje na místě se svojí vidinou problému a bojem s ní. Ve skutečnosti nikde […]

Život je hra s Tygrem Strachu

Život je hra. Tak to je, a v Tarotu toto pochopení zastupuje Princezna Holí. Ne nadarmo má jako svou oblíbenou hračku tygra, který se ve skutečnosti jmenuje Tygr Strachu. Jmenuje se tak proto, že právě to — hrátky s vlastními strachy — je ona životní hra. Život je tudíž hrou pro ty, kdo jsou schopni si se svými […]

Dělat věci pořádně, o tom to je

Život je kouzelný proto, že tu existují dvě logiky. Jedna, kterou se řídí život a celý Vesmír (říkávám jí proto logika „vesmírná“), a potom druhá, kterou používá člověk neboli jeho hlava (říkávám jí logika „člověčí“ nebo také „panáčkovská“). Život je hra, založená právě na existenci těch dvou logik. Ony jsou totiž přesně opačné. Jako černá versus bílá […]

Čistím své tělo: očista jater

Játra jsou chemickou laboratoří těla, starají se o metabolismus, čistí krev, produkují žluč i hormony, a kromě jiného i detoxikují organismus. Všechny odpady a nečistoty, které se dostaly do organismu, se dostávají spolu s krví do jater a vycházejí z nich s proudem žluči do dvanáctníku. Pokud ale játra nezvládají svou filtrační úlohu, pak se všechny nečistoty, které jim měly být odstraněny, usazují v cévách […]

Rezignace není řešení, ale útěk

Děje se to velice často, protože to je součástí života jako takového. Člověk někam jde, něco dělá, něco si plní, řeší nějakou svou životní oblast a — ono se nedaří. Nějaký čas to zkouší, ale nikam to (opakovaně) nevede a tak — rezignuje. Dospěje do stavu, kdy ztratí motivaci a vzdá to. Obvykle následuje krok — „nalezení jiné […]

Vše je možné, ale nic není zadarmo

Nic není zadarmo. Život je pole hojnosti a lásky, obojí můžeme neomezeně užívat, ale… …musíme se to čerpat naučit. A právě tím, že je potřeba se učit, dostává vše cenné svou hodnotu. Být to zdarma, znehodnotilo by to samo sebe. Vše je tedy dostupné, ale za odměnu. Za ochotu v sobě hodnoty pěstovat. Je to tedy zařízeno velice […]

Neřešit prostředky, o to jde

Život je dokonale vtipný. Ve všem je skrytý klam, který svádí hlavu uvažovat nesprávně — mířit na nesprávný terč (řešit, co je nepodstatné a co řešit nesmím). To možná úplně nejzásadnější tajemství zní: Neřeš prostředky, řeš jen zážitky. Neboli „Řeš jen CO, a vůbec neřeš JAK“. A ještě jinak řečeno — Nededukuj! Neplánuj, nepodmiňuj, nekalkuluj, nevzpomínej, nerozebírej, nefantazíruj […]

Život je nádherný (nám se jen takový nezdá)

Jednu z důležitých vlastností života popisuje zákon „Život bude přesně takový, jak se na něj naučíš dívat“. Život je jako chameleon, přizpůsobuje se našim představám, postojům, očekáváním. I v tom je úžasný. Není si nač stěžovat, protože jsem sám všeho autorem. Že si stěžujeme jen potvrzuje, že vůbec nevíme, co žijeme. Stejně tak když bojujeme — když se […]

Nekontroluji život, ale sebe

Mít či nemít svůj život pod kontrolou? Samozřejmě, že mít. Ovšem, aby to bylo vtipné, jinak, než se o to obvykle snažíme. Život si tvoříme svými postoji neboli názory a očekáváními. Aby nám to ale k něčemu bylo, potřebujeme se i v praxi podle toho chovat — své úvahy si musíme pečlivě hlídat. Nebýt „salonními“ seberozvojáři, kteří toho kupu vědí, ale […]

Trilogie o lásce (3): Láska musí volně proudit

Vposlední části trilogie o lásce si přiblížíme, co nás učí Čtyřka Pohárů. V čem zásadním se liší její poselství od ostatních karet Pohárů, čím je tedy jedinečná a cenná. Čtyřka Pohárů učí vztahové vyrovnanosti. Neboli harmonii neboli umění udržovat správné hranice vztahu. I láska totiž — stejně jako vše v životě — podléhá zákonu harmonie, který říká: „Ta správná hodnota […]

Trilogie o lásce (2): Nic než láska neexistuje

Druhý díl trilogie o rozdílu mezi kartami Dvojka, Trojka a Čtyřka Pohárů pojednává o tom, co jedinečného nám přináší prostřední z nich — Trojka Pohárů. Podnadpis karty mluví o „citovém bohatství“ a my si vysvětlíme, co se tím konkrétně myslí. Citové bohatství je schopnost lásku cítit a všude vidět. Ono to spolu přímo souvisí, protože není možné lásku cítit, dokud ji všude […]

Trilogie o lásce (1): Láska je projevem sebehodnoty

Na nedávné přednášce padla dobrá otázka — „Jaký je v Tarotu rozdíl mezi Dvojkou, Trojkou a Čtyřkou Pohárů? Všechny jsou o lásce, ale uniká mi, v čem se ty karty vlastně liší.“ Vysvětlím ty tři karty postupně, dnes začnu Dvojkou Pohárů. A jako první připomenu, že celá modrá barva Tarotu neboli Poháry jsou o citové stránce života, což znamená o lásce. Poháry […]

Svůj život stavím na tom podstatném

Život je hra klamů (iluzí). Chce se tím říct, že v prvé řadě je život hra, tedy má být jako hra vnímán — máme se jím bavit, ne protloukat. A ve druhé řadě je k tomu hraní si a zábavě nutné vědět, že jsme neustále vystavováni klamům a chce se po nás, abychom nepodléhali negativním dojmům, kterými naše prožitky […]

Bavím se projevováním sebedůvěry

Sebedůvěra je motorem života. Všude, kam sahá, tam mě život pouští. A vše, kde ji necítím, je pro mě nedostupné. Život je tak možné vnímat jako proces, který mou sebedůvěru testuje a podle toho, jak se chovám, přede mnou otevírá anebo zavírá dveře. Každodenní situace jsou právě oněmi testy, které dnes a denně „očichávají“, jak se budu chovat […]

Přijímání je univerzální klíč

Život by se dal vyjádřit jako trvalý proud ideálních příležitostí. Idálních proto, že nám jsou šité přesně na míru (proto ani nikdo nemůžeme prožít nic, co nezvládneme, naše prožitky nejsou náhodné, ale uzpůsobené nám, kdo je prožíváme). Každá příležitost (situace), která příjde, přesně reflektuje mé aktuální nastavení a nabízí aktuální krok kupředu. Nic jiného se nikdy […]

1 2 3 17
top