Magická slova cikánů (7 karet)

Magická slova cikánů dávají přehled o tom, jak si zkoumaná osoba momentálně stojí a kam se její život ubírá. Výklad ukazuje současný obraz tazatele. Jak se cítí, jak jej vnímá okolí, kam se ubírá jeho život, co mu vbrzku přinese.

Magická slova cikánů

  • Typické otázky

    V tomto výkladu se nepokládá žádná otázka.

  • Doporučení

    Tento výklad je dobré vnímat jako skutečný obraz své momentální životní situace. Vnitřního nastavení, motivace, která udává trend vývoje do budoucna i předzvěst brzké budoucnosti — co přinese, co se vbrzku odehraje.

  • Specialita tohoto výkladu

    Tento výklad je speciální tím, že nevyžaduje žádnou otázku. Ta je zakotvena už ve výkladu jako takovém, který je obrazem aktuálního stavu tazatelova života.

1. Toto jsi ty

(tvá současná situace, nálada)

2. Co tě obklopuje

(jak se projevuješ, jak tě vnímají druzí)

3. Co se v tobě děje

(co nosíš ve svém nitru, vědomě či nevědomě)

4. Co tě motivuje

(o co se snažíš, jaké jsou tvé touhy, cíle)

5. Jaké máš možnosti

(čeho můžeš dosáhnout)

6. Co přinese blízká budoucnost

(co se brzy stane, kam to vede)

7. Co ti to dá

(co to pro tebe bude znamenat)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top