17: Vše odpovídá tvému cítění

ico-black-vVšechno v životě člověka je postaveno na jeho vlastních přesvědčeních. Což je — jinými slovy řečeno — jeho duchovní svět. Každý žijeme ve dvou světech zároveň, v duchovním a fyzickém. Přitom duchovní svět je nadřazený světu fyzickému, a to tak, že vše nejdřív musí vzniknout v tvé hlavě a posléze se to projeví i ve fyzické podobě.

Kdo si to již uvědomuje, nesnaží se řešit problémy ani plnit si svá přání na fyzické úrovni, ale jde rovnou o úroveň výš. Tam, odkud vše doopravdy pochází. Nikdy totiž nemůžeš získat nic, o čem nejprve nejsi vnitřně přesvědčen. Nic nezískáš tak, aby ti to sloužilo dřinou, honěním se, hraním si na něco, úsilím, bojem, silou, nátlakem… Zato všechno získáš tak, že o tom sám sebe přesvědčíš. Vše, co chceš, tedy musí nejprve ožít v tvé mysli a posléze se to už pak samo projeví i na fyzické úrovni. Samovolně to pak k tobě dojde — bude ti to fungovat, budeš to přitahovat.

Toto je jediná cesta, je iluze si myslet, že se dá něčeho dosáhnout jinak. Nějakou výjimkou z pravidla. Přírodní zákony výjimky neznají, jsou jednoduché, každá výjimka by vše jen zkomplikovala a vnesla do dokonalého řádu chaos.

Člověk, který si význam svého myšlenkového světa uvědomuje, překročil i iluzi vlastní ovlivnitelnosti okolím. Ví, že vše záleží jen na něm samém, na jeho myšlení. Stejně tak se i zbavil iluze, že je jeho život na něčem nebo někom závislý, že mu něco může zvenčí v jeho záměrech bránit. Ví, že všeho dosáhne prací na sobě, na své duchovní kvalitě — na svých přesvědčeních. A proto se jim pravidelně věnuje a o stav a obsah svého podvědomí se stará, vidí v něm neomezený poklad, zdroj úplně všeho.

Práce na svých přesvědčeních neboli se svým podvědomím je také nazývána rozvojem osobnosti. Ať to nazveme tak či onak, vždycky jde o cílené zvyšování kvality svého žití, k čím dál bezstarostnějšímu a bohatšímu životu. Spočívá ve zbavování se svých stávajících omezení a následně v bezstarostném plnění si svých cílů a snů. Což není nic jiného než cesta k vlastní přirozenosti a — teď přijde něco moc důležitého — lásce sama k sobě. Od lásky k sobě se totiž všechno ostatní odvíjí, na ní vše stojí i padá.

Mít se bezpodmínečně rád znamená přijmout se takový jaký jsi, bez výjimky, se vším, co k tobě patří. Teprve pak máš možnost jít dál za svými sny, do té doby si budeš pořád něčím bránit — něčeho se bát, něco si vyčítat, s někým se srovnávat, soupeřit, maskovat vše, cos na sobě ještě nepřijal… a to vše v tobě bude dál a dál probouzet sebeomezující myšlenky.

Osobní rozvoj se dá vyjádřit ještě jinak — osobní rozvoj je o čím dál jednodušším vnímání světa, života i sebe samého. Je o porozumění, jak ty “neviditelné věci” fungují. Zbavuje tě iluzí navozovaných smyslovým kontaktem s okolím. Namísto reakcí na vnější zdání se učíš vnímat skutečnou podstatu všeho co potkáváš, s čím se denně konfrontuješ. Uvědomuješ si, že se vždy konfrontuješ jen sám se sebou, protože úplně všechno kolem tebe je úplně stejné — prostředí, ve kterém se pohybuješ je neměnné, pouze budí rozličná klamavá zdání, z nichž se pak odvíjejí tvé reakce, emoce, myšlenky a závěry.

Rozvoj podvědomí tě vede k pohledu na život s klidem a odstupem (nadhledem). Stáváš se “nestranným pozorovatelem”, kterého dění okolo nechává čím dál víc v klidu. Čím víc světu a sobě rozumíš, tím méně situací tě vyvádí z klidu a nutí tě reagovat. Kdykoli se tak stane, víš, že jde o chybu v tobě a věnuješ se jejímu odstranění, protože to je jediná cesta dál. Jen tak dokážeš víc a víc myslet na věci, které chceš, nerušen zdánlivým děním okolo. Jen tak se můžeš stát vědomým tvůrcem svého života. Zbývající články seriálu budou o tom, jak to konkrétně dělat.


< Předchozí část | Pokračování >

INTUITIVNÍ NAVIGACE

Ideální článek pro mě

Ideální výklad pro mě

 Ideální karta pro teď

PŘIJDE TI TO ZDE UŽITEČNÉ?

Kup si předplatné

Předplatné je dobrovolné, aby rozvíjelo naši štědrost.


Chceš dát věci do pohybu a vyladit si život?

Přihlas se do „Školy seberozvoje“

 Kup si „Tarot pro osobní rozvoj“ 

Najdi i ty zábavu a naplnění v rozvoji kvality svého života.

 

Tags

top