20: Jedině přitažlivost využívá naplno potenciál Vesmíru

ico-black-tTento díl je o přitažlivosti neboli také o zákonu nulového úsilí. O umění nulové úsilí vynakládat. Právě na něm totiž přitažlivost staví, v něm spočívá — je to projev sebevědomí, nadhledu, přirozeného vnímání. Vědomí, že se tvůj život neorganizuje mimo tebe, ale v tobě. Je to ona již dříve několikrát zmiňovaná bezstarostnost a bezúsilnost, s nimiž dosahuješ svých cílů tak, že necháváš věci volně plynout. Řídíš se tím, co už znáš z předchozích článků — udržuješ své myšlenky v sobě, vytváříš si aktivně své vize, posiluješ je v sobě a důvěřuješ vesmírným silám a zákonům.

Přitažlivost spočívá v tom, že pracuješ sám na sobě, na obsahu svého podvědomí. Jsi zaměřený výhradně na tuto činnost — aktivně do sebe ukládáš vize výsledků a těšíš se na jejich naplnění, uskutečnění. O nic víc se nesnažíš, protože víš, jak vesmírné zákony fungují. Víš, že tvé vize se okamžitě začínají organizovat a vše se vyvíjí tak, že k tobě jejich obsah sám dojde, jakmile dozraje, respektive jakmile ty dozraješ.

Přitahovat jinými slovy znamená — nehledat nikde řešení. Musíš si být svou vizí jistý a nenechat se zastavit zdánlivými překážkami — nepolekat se, neuhnout ani neslevit. Ani s ničím nebojovat. Všechno, co se děje, je totiž jen zdání, test, že si za svým dokážeš stát, že se nenecháš vykolejit, že sobě a své vizi dostatečně věříš a zároveň na ní nelpíš = nejsi pro ni ochoten podvádět, slevovat, něco po někom chtít, usilovat, kombinovat a — ještě jednou zopakuji — nezačneš vymýšlet řešení. Od toho tu nejsi, správné řešení k tobě přijde v pravý čas samo. Na tobě je jen svou vizi živit, v mezičase dělat a rozvíjet co tě baví, těšit se, a v situacích, které k tobě samy začnou přicházet, se správně chovat.

Dokud o něco usiluješ, chceš od Vesmíru něco, nač ještě nemáš. Vesmírnou neboli energeticko-informační řečí vysíláš, že ti tohleto chybí. Hledáš něco mimo sebe namísto abys už věděl, že to máš sám v sobě. Vysíláš, že to není součástí tvého života. A tudíž vysíláš přesný opak než bys měl. A jen proto to, co chceš, nedostaneš. Nikde to nenajdeš, protože to nikde není. Musí to být v tobě, tam to musíš najít, a pak to k tobě samo přijde.

Co znamená „musí to být v tobě“? To, že víš, že na to máš. Že jsi zdroj. Tvá vize je jasná, nosíš ji v sobě jako hotovou, samozřejmou věc. Nečekáš, že ti ji někdo dá ani se za ní neženeš. Víš, že splnění tvé vize je pouhým odrazem toho, co sám podvědomě vysíláš, co v sobě vytváříš. Je to jen nutné naplnění zákona akce a reakce . Když toto v sobě probudíš, pak máš na svou vizi nárok, pak k tobě přijde řešení i výsledek. Takže jediné, na čem aktivně pracuj, jsi ty sám. Vším ostatním se omezíš a od své vize vzdálíš, odstřihneš. Když na tebe přijde nutkání něco ve své věci vymýšlet, jdi a medituj. Uvolni se a vrať svou mysl zpátky do klidu. To je vždycky nejlepší řešení vnitřního neklidu.

„Pracuj na sobě“ znamená „uč se správně reagovat, jdi za svou přirozeností“. Posiluj v sobě správná přesvědčení, připomínej si správné modely chování. Když se v tobě něco děje, uvědomuj si, co to je, co neklid vyvolalo a hledej správné postoje. K tomuto účelu můžu doporučit Tarot Člověče, neboj se, protože ten je přesně na tohle šitý. Je to kompletní soubor všech modelových stavů, ve kterých se můžeš ocitnout. Každému stavu odpovídá jedna karta Tarotu a najdeš na ní nejen vysvětlení, ale i řešení. Stačí si ji vytáhnout, intuitivně vytáhneš vždycky tu správnou. To je taky vesmírný zákon.

Vraťme se ještě ke stěžejnímu tématu — umění nulového úsilí. Toto umění spočívá v tom dokázat vždy a za všech okolností nechat věcem volný průběh. Je to pochopení, že vše se vždy vyvíjí ve prospěch tvého plánu. Momentálně to tak vůbec nemusí vypadat, ale je to tak a tomu důvěřuj, protože to jsou zákony Vesmíru, žádné náhody, šťastné ani nešťastné.

Na ničem tedy netrvej, nelpi, nesnaž se nic uměle udržovat pohromadě, bránit změnám. Otevřeně se vždy, všude a za všech okolností vyjadřuj a buď v nadhledu, nepropadej dojmu, že je něco špatně, že se ti děje něco zlého, něco se komplikuje. Když chce něco/někdo odejít, nech jej jít. Je to vždy ve prospěch všech, i tvůj. Tak, jak ochotně opouštíš svá stará přesvědčení, stejně tak se s radostí zbavuj i všeho ostatního přežitého a všech ostatních. Bez emocí, protože víš, že to tak má být — daný člověk/prostředí/práce… pro tvůj další plán není vhodný. Jen proto odchází, sám má plán jiný. Není to nic proti tobě ani tvému záměru, naopak, je to ve váš prospěch. Tohle je velice důležité vědět, vyhneš se spoustě komplikací plynoucích z nepochopení. Namísto toho se nauč změny vítat a reagovat stylem „je to tak dobře, má to tak být“. Osvobodíš tím sebe i druhé. A měj z toho radost, ber to jako průlom do nové fáze tvého tvoření, přiblížení se svému cíli.

Jen takové výsledky, kterých bylo dosaženo s nulovým úsilím, jsou dokonalé, přesně odpovídající tvým představám, tvé touze. A je úplně jedno, jestli se jedná o nějakou věc, osobu (třeba životního partnera) nebo o cokoli jiného. Přitažlivost znamená umění nechat věci ať volně plynou, organizují se podle vesmírného plánu v souladu s tvou vizí, uzrají a pak k tobě samy přijdou výsledky. To je umění nulového úsilí, to je přírodní zákon, to je způsob, jakým Vesmír funguje, to je princip neomezené tvořivosti. Když to už chápeš natolik, že to zvládáš, projevuješ i další důkaz neomezenosti — očekáváš jen to nejlepší, dokonalé výsledky. A přesně tak to Vesmír chce, protože ti fandí.


< Předchozí část | Pokračování >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top