Král Disků (29-1-2018)

ico-black-dDnešní Král Disků nám přichází povědět o fyzické aktivitě spojené se sklizní. Neboli o zhodnocování toho, co v sobě člověk vypěstoval. Jde tedy o umění se prodat, dá se říct. Protože něco vypěstovat je jedna věc, a prodat to je věc jiná, a teprve až nám jde obojí, máme vyhráno.

A to je i první důležité pochopení, které nám Král Disků předkládá. Na to navazuje poznání druhé, vycházející ze zákona, že vše na světě prochází procesem zrání. Čili od startu, který je obecně charakteristický ujasněním si a nadefinováním vize, do cíle, kterým je zralost (připravenost) daného projektu.

Teprve potom je čas sklízet. Úplně stejně jako zemědělec, který na jaře orá a seje, aby koncem léta měl co sklidit. Král Disků tedy upozorňuje i na tento fakt, který nám často uniká — ne vždy je čas na sklizeň! Vše v životě musí být správně načasováno, nic nejde urychlit a dělat si, jak si člověk zamane.

To se pak jde hlavou proti zdi. To se člověk snaží o něco, co není nejen zralé, ale pro co ještě nejsou ani připraveny a zorganizovány podmínky, aby to bylo životaschopné — aby to fungovalo a přineslo, co to přinést má.

Příčina, proč v tomto selháváme a zbytečně se pak stresujeme a marně snažíme, je obvykle ta, že vnímáme svět odděleně. Neuvědomujeme si trvalé spojení všeho se vším, což se týká úplně všech a všeho. Každá událost, projekt, služba nebo vztah musí být správně sesynchronizován se spoustou okolností, aby přinesl úspěch — aby dopadl, jak má a přinesl všem radost a obohacení.

Jak může vypadat den ve znamení Krále Disků? Obvykle přijde silná chuť něco dělat. Do něčeho se aktivně pustit, zapojit. Začít projekt, který nám zrál v hlavě, vydat se na cestu, k níž se už nějaký čas vnitřně připravujeme, o které přemýšlíme. Cítíme záplavu tvůrčí energie, chuti se v něčem realizovat.

Vesmír má schopnost realizovat naše záměry. Je neomezený, takže to skutečně dokáže (a také to i neustále dělá). Ale musí zařídit i vše okolo, zorganizovat a sesynchronizovat vše tak, aby výsledek skutečně sloužil a těšil. On to ví, ale nám to často uniká a pak se cítíme nepodporovaní a ztracení.

Chceme rychlé výsledky, tak to je. Netrpělivě usilujeme a snažíme se o něco, co ještě není zralé, chceme výsledek dřív, než do sebe vše zapadne, než k němu dozrajeme. Propadáme skepsím, ale k ničemu z toho není důvod. Stačí chápat, že vše má svůj čas a ke všemu bezpečně dojdeme, nebudeme-li zmatkovat.

Mnoho procesů, do kterých se vrháme, skončí nezdarem jen proto, že jsme nebyli trpěliví. Skončili jsme v půli cesty, často i těsně před cílem (a často i hned na startu díky zmatkování). Přestali jsme věřit svému cíli, podlehli jsme panice nebo nám prostě jen došla trpělivost. A to je vždy chyba, protože vše má tendenci se podařit, jen to potřebuje správný přístup z naší strany. Musíme se naučit vše pěstovat, nechávat to dozrát, a sami při tom rovněž zrát. Velice často je příčina právě v naší vlastní nezralosti, ale my namísto dozrávání tlačíme na pilu.

Na život je tedy potřeba koukat jako zemědělec. Je čas na přípravu, je čas zasít, je čas obdělávat a čas sklízet. Všechny ty etapy mají svůj význam a smysl. Proto nejde nic urychlit, vynechat, zaonačit. Tomuto principu „pěstování“ podléhá v životě úplně vše, co má přinést nějakou hodnotu. Buď to chápeme, nebo ne a pak naivně chceme od života něco, co nám nedokáže dávat, protože — neumíme spolupracovat.

Život si tvoříme sice sami, ale spoluprací s Vesmírem. Na vlastní pěst nepůjde nic, jelikož naše okolí není na naše snahy připraveno. Našemu žití, plánům a činnostem chybí kontinuita, cesta mající jasný směr a cíl, díky čemuž může Vesmír organizovat „všechno okolo“, aby se po té naší cestě dalo jít. Svým přístupem mu to buď umožňujeme, nebo ne. Buď nás dokáže podporovat, anebo k tomu nemá příležitost.

Král Disků učí, že jedním z úkolů Vesmíru je nás pro každou fázi správně nastavitabychom se cítili v souladu s tím, co nás čeká. Tak, jako je přirozená únava vesmírným signálem „jdi si odpočinout“ (a měli bychom ji vždy poslechnout), tak je i fáze sklizně charakteristická tím, že nás Vesmír naplní energií a chutí něco konkrétního dělat.

Je na tom krásně vidět, jak dokonale Vesmír funguje, že se skutečně stará úplně o každý detail. Stačí mu rozumět a umět spolupracovat, pak se dílo daří a není co řešit.

<Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top