Ctnosti (7 karet)

Ctnosti jsou obrazem přirozenosti zkoumaného člověka. Výklad ukazuje tazatelovo nitro — odhaluje jeho vnitřní nastavení. Jednotlivé karty ukážou, jak na tom zkoumaná osoba je z pohledu ctností, které společně jako celek utvářejí její štěstí, spokojenost a bohatství. Neboli — kvalitu života. Sedm lidských ctností je známý soubor povahových rysů člověka, které bychom měl každý chtít v sobě pěstovat. Ve svém vlastním zájmu, protože kvalita těchto vlastností určuje tazatelovu přirozenost — přináší mu do života vše dobré. Štěstí, naplnění a přirozené fungování všech životních oblastí. Jde tedy o pochopení, že šťastný ani bohatý nemohu být díky jakýmkoli vnějším vlivům, ale jedině podle toho, jak se naučím uvažovat, jaký jsem já sám člověk.

Ctnosti

  • Typické otázky

    Jaký jsem? Jaký je člověk XY? Jak vypadá mé vnitřní bohatství? Jak vypadají ctnosti člověka XY?

  • Doporučení

    Vždy je dobré znát i opak dobrého, odvrácenou stranu. Opakem ctností jsou hříchy, které nám naopak život ztrpčují, nikdy nám nepřinesou nic dobrého, budí jen takové zdání. Ve výkladu je najdete pod každou otázkou v závorce, abyste si je mohli uvědomit. Typickým rysem hříchu je, že se na první pohled jeví jako prospěch, zisk. Tím ale klame, a proto je potřeba se naučit žít vědomě. Uvědomovat si, v jaké situaci se ocitáme, co nám skutečně nabízí a jestli nás jen život nezkouší testovat, zda jeho lákadlu podlehneme.

  • Specialita tohoto výkladu

    Výklad Ctnosti je specíální sám o sobě tím, jak se na osobnost člověka dívá. Je to svým způsobem komplexní profil osobnosti postavený na skutečných hodnotách, dohromady tvořících celek — duchovní bohatství. A právě to, bohatství ducha, je zároveň zdrojem bohatství všeho ostatního — citového, finančního, materiálního, ale třeba i zdravotního a pocitového. Žádný člověk nedokáže být bohatý, není-li nejdřív bohatý duchovně, svým uvažováním. To je nesmírně důležité poznání — všemu dávají hodnotu myšlenky, které do toho vkládáte. A právě od nich se odvíjí vaše bohatství ve všech životních oblastech. Vaše přitažlivost nebo nepřitažlivost. Vaše životní pohoda, štěstí i neštěstí.

1. Pokora. Nesobeckost, respekt.

(opakem je pýcha)

2. Štědrost. Láska, šlechetnost, ochota dávat.

(opakem je lakota)

3. Přejícnost. Laskavost, soucit.

(opakem je závist)

4. Mírumilovnost. Trpělivost, vyrovnanost.

(opakem je hněv)

5. Cudnost. Myšlenková čistota.

(opakem je chtíč)

6. Střídmost. Zdrženlivost, sebeovládání.

(opakem je lačnost, obžerství)

7. Činorodost. Přirozená chuť konat.

(opakem je lenost)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top