Eso Disků

ico-black-eEso Disků reprezentuje v Tarotu stav, kdy se člověk cítí bohatý. Naprosto, samozřejmě, ani jej nenapadá, že by to mohlo být jinak.

Tento stav vnitřního bohatství (kdy je silně a jasně cítíme) je dán naším vnitřním nastavením, které nás změnilo tím způsobem, že otočilo naše představy o zdrojích.

Cítíme se jako zdroj. To je to. Už se nedíváme na svět tak, že zdroje jsou kdesi okolo nás, ale v nás. Nejen chápeme, ale už i jasně cítíme, že vše, co do našeho života přichází, je jen reakce na naše vyzařování, tedy odezva na to, oč si sami podvědomě říkáme.

Nejdřív chápat…

Jako první krok k dosažení tohoto stavu je potřeba pochopit, jak svět a člověk v něm fungují. Samozřejmě i zde jde o změnu logiky, tedy zbavení se svého deduktivního odvozování z mylného předpokladu, že člověk je tělo neboli izolovaný panáček.

Člověk žádný panáček není, to je úplně první vesmírný zákon. Člověk je vysílač informací, a Vesmír tyto informace automaticky vyhodnocuje a posílá zpět ke zdroji těch informací odpovídající prožitky a stavy. Informace do Vesmíru nevysílá naše hlava (resp. vysílá, ale jen chvilkově). To správné vysílání, které zajistí, že se mu život přizpůsobí a začne tak fungovat, je vysílání podvědomé. Chci tím říct, že na pochopení, že jsme zdrojem, tedy vysílačem informací, musí navázat krok druhý.

…potom měnit

Druhým krokem je práce s podvědomím. Zatímco první krok představuje teoretickou část nauky o životě (Školy rozvoje přitažlivosti), druhý krok představuje její praktickou část — pochopené principy zužitkujeme pomocí tří technik, kterými se s podvědomím pracuje tak, aby se změnil jeho obsah. Aby se vyčistilo od našich dojmů (první fáze = čistím se) a následně se naplnilo takovým obsahem, který si přejeme žít (druhá fáze = plním si své cíle).

Milovat život

Eso Disků mluví nejen o mistrovství v materiálních, tělesných a finančních otázkách, ale také o schopnosti milovat život. Chce vyjádřit, že teprve pochopením životních principů a jejich následným „protlačením“ do svého podvědomí neboli do cítění, se svět ukáže úplně jiný, než se zdál dřív. Nádherný, podporující, milující, hravý, dobrodružný, zábavný, naplňující…

Tags

top