Ankh (9 karet)

Ankh znamená „život“ a výklad s tímto názvem nás učí životu porozumět. Nabízí pohled na zkoumanou situaci anebo vztah z duchovního hlediska, neboli z perspektivy principů, jimiž se daná záležitost řídí — které určují její vývoj a podobu.

Ankh

  • Typické otázky

    Jak vypadá situace XY? Jak vypadá vztah XY? Jak porozumět situaci/vztahu XY?

  • Doporučení

    Výklad nám odkrývá příčiny i časovou osu zkoumané záležitosti. Zároveň dává návod, jaký další krok díky pochopení podniknout, čímž situaci zhodnotíme — naučíme se lekci v ní skrytou a obohatíme se o to, co nám záležitost měla přinést. Zhodnotíme její potenciál.

  • Specialita tohoto výkladu

    Specialitou je zde historický vhled do situace i avízo dalšího kroku, který nám Tarot radí udělat.

1. Dřívější příčiny.

(proč to celé vlastně prožíváme)

2. Současné příčiny.

(co způsobilo současný stav)

3. Co spoluutváří aktuální stav: vliv 1.

(toto v tom hraje roli)

4. Co spoluutváří aktuální stav: vliv 2.

(s tímto to buď bojuje, nebo naopak ladí)

5. Vyšší poznání.

(toto mě to učí)

6. Nutný důsledek, toto mám pochopit.

(toto poznání si z toho mám odnést)

7. Další krok.

(toto mi Tarot radí poté, co pochopím význam předchozí karty)

8. Překvapivá zkušenost.

(nečekaný přínos, bonus, obohacení, nový postoj, pochopení)

9. Výsledek.

(sem to celé dospěje)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top