Klíč (8 karet)

Výklad dává jednak vhled do situace. Ukazuje, co do ní vlastně vnášíme a co nám dává. Jak věc vnímáme a jak se díky tomu projevujeme. A na to nám výklad radí, jak se k situaci stavět — co nás učí a jaký postoj k ní máme dokázat zaujmout.

Klíč

  • Typické otázky

    Jak vypadá můj vztah k XY? Jak vypadá záležitost XY?

  • Doporučení

    Výklad nás učí chápat náš vliv na své prožitky. Ukazuje souvislosti mezi tím, jak se na prožívané díváme, co následně cítíme, a jak se potom projevujeme. Učí nás si uvědomit, že od všeho dostáváme adekvátně to, co jsme do toho sami schopni přinášet. Že každá situace i životní oblast je vlastně vztah, jehož podobu určuje náš vklad do ní (zpět nám chodí adekvátní reakce).

  • Specialita tohoto výkladu

    Specialitou je zde návod k meditaci neboli uvědomění si, že vše vyřešíme změnou svého postoje. A ten postoj změníme meditací = tím, že se o tom naučíme jinak uvažovat. Naše aktivita tedy nespočívá ve snažení se o něco (usilování, snahy o řešení, domluvu, vysvětlování, komunikaci…), ale v meditování, kterým hledáme (a najdeme) nový náhled na věc. A poté se k tomu dokážeme i jinak (správně) postavit.

1. Současný stav.

(takto vypadá, nač se ptáš)

2. Toto do toho dáváš.

(tvůj vklad do zkoumané záležitosti)

3. Toto dostáváš.

(tvůj příjem od zkoumané záležitosti)

4. Meditace.

(nač se myšlenkově zaměřit, co hledat)

5. Jak se projevuješ.

(tvé chování ve zkoumané záležitosti)

6. Co cítíš.

(tvé pocity ve zkoumané záležitosti)

7. Tvůj postoj celkově.

(takto se k záležitosti stavíš)

8. Řešení.

(takto se k tomu postav)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top