Rozbor vztahu (8 karet)

Výklad ukazuje důležité aspekty vztahu (libovolného, nejen partnerského, dokonce ani nemusí jít o vztah mezi dvěma lidmi, ale jakýkoli — zdravotní, k financím apod.), které ukazuje z perspektivy obou zúčastněných. Jak o vztahu uvažují, jak se ve vztahu cítí, co je vztah učí i jak se v něm projevují (jaké vztah probouzí v zúčastněných chování).

Rozbor vztahu

  • Typické otázky

    Jak vypadá můj vztah k XY? Jaký je náš vztah? Jaký vztah panuje mezi osobou XY a YZ?

  • Doporučení

    Výklad nás učí chápat, že nic neprožijeme jen tak, že vše má v sobě skryté příležitosti pro náš růst (lekce). Tedy ani žádný náš vztah není náhodný ani bez lekcí. To je životně důležité pochopení, protože pak přestáváme se svými prožitky bojovat, a začínáme je zužitkovávat a tím rosteme. V ideálním případě se svým růstem bavíme, protože svým prožitkům rozumíme.

  • Specialita tohoto výkladu

    Specialitou je zde jednoduchý obraz podstaty vztahu, který nám umožní jej správně chápat a tak s s ním případně přestat bojovat nebo se trápit, obávat, soupeřit, vyčítat…

1. Představy a myšlenky moje.

(jak o tom vztahu uvažuji)

2. Představy a myšlenky toho druhého.

(jak o tom vztahu uvažuje druhá strana)

3. Pocity a citové reakce moje.

(jak ten vztah vnímám na (po)citové rovině)

4. Pocity a citové reakce toho druhého.

(jak ten vztah vnímá na (po)citové rovině druhé strany)

5. Duchovní růst můj.

(co mě ten vztah učí)

6. Duchovní růst toho druhého.

(co ten vztah učí druhou stranu)

7. Jak se v tom vztahu projevuji.

(mé chování a vystupování ve vztahu)

8. Jak se v tom vztahu projevuje ten druhý

(chování a vystupování druhé strany)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top