Správná cesta (7 karet)

Správná cesta je karetní výklad pro situace, u nichž se snažíte o dosažení nějakého výsledku. Něco chcete napravit, vyřešit, něco si splnit. S pomocí Tarotu prozkoumáte současnou situaci, abyste zjistili, jaké energie (tvůrčí síly, udávající trend vývoje) do procesu momentálně vyzařujete a kam tudíž jeho vývoj směřuje. K tomu zde slouží první čtyři karty výkladu. Za nimi následují tři karty s doporučeními Tarotu, jak se správně zachovat. Jak situaci správně vnímat, jaké postoje v sobě nastavit anebo vypěstovat, abyste k cíli dospěli — aby se to, co řešíte, zdárně splnilo.

Správná cesta

 • Více o karetním výkladu
  U tohoto výkladu je vhodné připomenout, že vše, co prožíváte, se vyvíjí přesně podle energií (postojů, úvah a očekávání), které do daného procesu podvědomě vysíláte. Vaše strachy, obavy, předsudky, názory, to vše přesně udává trend vývoje i výsledky, které prožíváte. Řešení každé situace tedy spočívá v nastavení správných postojů ve vás, nic jiného není nikdy potřeba řešit, protože výsledek se jim vždy automaticky přizpůsobí. Máte tedy plnou kontrolu nad svým životem a je jen na vás, zda se rozhodnete vzít situaci do svých rukou = zapracovat na své sebezměně. Karetní výklad „Správná cesta“ vám dává jasný návod, jak to udělat kartami 5 až 7.

 • Typické otázky

  Jak mám spravit mou finanční situaci? Jak vyladit můj vztah s osobou XY? Jak si najít vhodného partnera? Jak se správně postavit k řešení situace XY?

 • Doporučení

  Výklad si udělejte jen jednou, pošlete si jej emailem (třeba i vytiskněte) a v klidu si jej prostudujte. Řiďte se jeho radami, přestože třeba některé jeho karty hned nechápete. Doporučení jsou správná, můžete se na ně spolehnout, je zbytečné vymýšlet něco jiného. Jde-li o záležitost, vyžadující, abyste na svých postojích zapracovali, řiďte se tím, co vám karty radí, připomínejte si to, a znovu si udělejte výklad po nějakém čase (dva týdny, měsíc…), až budete cítit, že se vaše vnímání dané situace změnilo. Určitě nemá smysl si karty tahat znovu hned druhý den, změna vašich postojů chce čas, který jim věnujte.

 • Specialita tohoto výkladu

  Specialitou, která v tomto výkladu stojí za povšimnutí a zapamatování, je porovnávání tří aspektů, které formují každou událost či vztah. Jsou to: HLAVA (vědomé stanovisko), SRDCE (emocionální postoj) a VYSTUPOVÁNÍ (chování navenek). Hlava jsou naše myšlenky, způsob uvažování. Slouží k tomu, abychom si zadávali své síle a pracovali sami se sebou — je to náš vědomý vklad do života. Srdce jsou naše pocity, naše vyzařování. právě na něm závisí, co přitahujeme, zda se nám daří či ne, zda se naše záležitosti a vztahy vyvíjí tak, jak si přejeme nebo naopak. Pozitivní emoce = správný vývoj, negativní = vývoj brzdíme nebo špatně směřujeme. Vystupování je to, jak se chováme. Zda v souladu s našimi pocity (srdcem) anebo v rozporu (přetvářka, maska, snaha nedávat najevo své obavy, záměry, nejistoty…). Úspěch nastává v okamžiku, kdy dokážeme tyto tři složky vyzařování sladit = kdy cítíme to, co si přejeme a v souladu s tím i vystupujeme. Tento soulad je cílem každé cesty.

1. Tohoto lze dosáhnout

(tvé vyhlídky do budoucna)

2. Vědomé stanovisko

(jak jsi přemýšlel, z čeho jsi vycházel)

3. Emocionální postoj

(co cítíš, tvá přání/touhy/obavy)

4. Chování navenek

(jak působiíš na druhé, jak tě vnímají)

5. Vědomé stanovisko

(návrh nového postoje k situaci)

6. Emocionální postoj

(návrh, jak situaci správně vnímat)

7. Chování navenek

(jak vystupovat, co dát najevo, co udělat)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top