Vědomé tvoření (8 karet)

Vědomé tvoření dává vhled do záležitosti nebo situace, kterou zkoumáte. Ukazuje její současný stav i trend vývoje, kam to za současných podmínek spěje. Kromě toho výklad ukáže dva zásadní aspekty, které mají zásadní vliv na vývoj i výsledek — kvalitu vašich záměrů a důvěry.

Vědomé tvoření

 • Více o karetním výkladu

  Vše závisí právě na výše zmíněných dvou komponentách vašeho přístupu. Proto je stěžejní vědět, jak na tom jste a na čem případně zapracovat, aby byly vaše záměry čisté a důvěřovali jste plně tomu, co si přejete.

 • Typické otázky

  Jak vypadá můj vztah s osobou XY? Jak vypadá situace XY? Jak se vyvíjí má finanční situace? Jak se správně postavit k řešení situace XY?

 • Doporučení

  Výklad dává vhled do situace a toho, co ovlivňuje její vývoj. Zároveň i poskytuje radu, jak její vývoj zlepšit. Je tedy dobré si uvědomit kvality svého postoje a případně zapracovat na tom, aby se změnily a tím se vývoj nasměroval tam, kam si přejeme.

 • Specialita tohoto výkladu

  U tohoto výkladu stojí za pozornost především karty 2 a 3 odkrývající vaše vnitřní nastavení ve zkoumané záležitosti. To jsou určující prvky vývoje i výsledku, na kterých to vždy celé závisí.

1. Takto teď situace vypadá.

(současný stav záležitosti)

2. Tvé záměry.

(jak uvažuješ, o co ti jde)

3. Tvá podvědomá očekávání.

(jak to vnitřně cítíš — důvěra/obavy)

4. Kam to za těchto podmínek směřuje.

(jakým směrem se situace vyvíjí)

5. Kam za těchto podmínek dospěje.

(co stávající vývoj přinese)

6. Co ji brzdí/pohání.

(jaká kvalita ovlivňuje vývoj)

7. Co ti radí Tarot.

(jak je dobré uvažovat)

8. Kam to dospěje pak.

(co to přinese)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top