Keltský kříž (10 karet)

Keltský kříž je klasikou mezi karetními výklady. Představuje podrobné prozkoumání situace, kterou se zabýváte včetně různých vlivů, kterým je událost ovlivňována. Určitě stojí za to vyzkoušet. Keltský kříž dává podrobný obraz zkoumané události nejen z pohledu jejího aktuálního stavu a pocitů, které ve vás vyvolává. Toto jsou obvyklé úhly pohledu, kterými něco zkoumáme. Keltský kříž ovšem zkoumá událost i tazatele podrobněji.

Keltský kříž

 • Typické otázky

  Jak vypadá záležitost XY?

 • Doporučení

  Důležitá (a zajímavá) je druhá karta výkladu, která odhaluje, jaký má situace potenciál. Je to něco, co tazatel sám neovlivní, co musí přijmout jako fakt.

  Zajímavá je i čtvrtá karta výkladu, odhalující tazatelovo nitro — toto v něm teprve zraje, zatím je to ale příliš slabé na to, aby si to uvědomoval. Toto začne tazatel vnímat až časem.

  Osmá karta výkladu se podobně jako druhá zabývá vnějšími vlivy, tedy tím, co tazatel neovlivní, ani se o to nemá pokoušet. Nikdy se totiž nemáme snažit cokoli ovlivňovat nebo měnit, jen sami sebe. Například v situacích, do nichž jsou zainteresovány i další osoby, musíme ctít právo svobodné volby každého. Tak jako my sami si máme právo sami rozhodovat, co chceme i nechceme, musíme toto právo ctít i u druhých a nesnažit se jimi manipulovat.

 • Specialita tohoto výkladu

  Tento výklad má specialit několik, obecně jde především o zkoumání vnějších i vnitřních vlivů, které stojí mimo dosah tazatele a je potřeba je přijímat.

1. Téma výkladu.

(na toto se ptáš, tak to vypadá)

2. Toto to ovlivňuje.

(pozitivní nebo negativní vliv působící na situaci)

3. Hlava.

(toto si uvědomuješ, toto vědomě hledáš)

4. Nevědomí.

(toto v sobě nosíš, ale ještě si to neuvědomuješ)

5. Minulost.

(co vedlo k současné situaci)

6. Blízká budoucnost.

(co se brzy stane)

7. Vnitřní postoj.

(jak téma vnímáš, co si o něm myslíš)

8. Vnější vlivy.

(co záležitost ovlivňuje zvenčí)

9. Naděje/Obavy.

(co očekáváš, v co věříš nebo čeho se bojíš)

10. Kam to vede.

(jaký má záležitost trend vývoje, kam spěje)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top