Parabola (7 karet)

Parabola šikovně zkoumá záležitost nebo prožívanou situaci. jednak z hlediska historie, ale také odkrývá vnitřní i vnější vlivy, jimž daná záležitost podléhá a které ovlivňují její další vývoj. Výklad dává i radu, jak se správně zachovat a ukazuje výsledek, k němuž to povede. Výklad nejprve seznamuje tazatele s historií zkoumané záležitosti. Co k ní vedlo, v jakém se nachází stadiu i kam za daných podmínek spěje. Poté ukazuje správný přístup, kterým tazatel zajistí, že se věci vyvinou správně, tedy ve prospěch nejen jeho vlastní, ale i případně ostatních zainteresovaných (jedině takové řešení je vždy skutečně to správné). Poté karta odhalí, jak je situace ovlivňována zvenčí i jak ji ovlivňuje sám tazatel svým přístupem k ní, svým uvažováním. Nakonec výklad ukáže, kam se trend vývoje nasměruje, poslechne-li tazatel radu Tarotu.

Parabola

 • Typické otázky

  Jak se mám zachovat v záležitosti XY? Jak se mám postavit k situaci XY?

 • Doporučení

  Je nutné chápat, že správné řešení je vždy takové, které je správné pro všechny. Neboli řešení spravedlivé. Znamená to, že ne vždy každý dostane, co chce, ale co dostat potřebuje, co si zaslouží, co mu ve skutečnosti přinese to nejlepší, přestože se mu to nemusí v danou chvíli líbit (protože se na to nedokáže správně podívat).

  Druhé důležité pochopení je to, že na situaci má vliv nejen sám tazatel a všichni případní zainteresovaní, ale že některé záležitosti mají i vyšší smysl, který se ukáže v budoucnu. V danou chvíli jej tedy nikdo ze zúčastněných nevidí, nicméně Vesmír s tím počítá a zná důvod, proč danou záležitost směřuje tam, kam ji směřuje.

 • Specialita tohoto výkladu

  Parabola je jedinečná svou celkovou strukturou. Je to jistým způsobem dokonalý přístup ke zkoumání záležitosti, protože odhaluje vše podstatné, co má smysl zkoumat a řešit. Zjistíte tak vše potřebné včetně řešení, které přinese to nejlepší vám i ostatním.

  Parabola učí se situacemi nebojovat, ukazuje, že to nikdy nemá smysl. Nemá smysl chtít cokoli proti vůli ostatních, nemá smysl o cokoli usilovat, protože by vám to nepřineslo to, co od toho čekáte (nic dobrého). Naopak jediné, co smysl má, je zaujmout takový postoj, který dovolí záležitostem se správně vyvinout pro dobro všech. Jedině to prospěje i vám, vším ostatním byste si akorát úplně zbytečně komplikovali život.

1. Minulost.

(co právě končí)

2. Přítomnost.

(sem jsi dospěl)

3. Budoucnost.

(co právě začíná, kam teď směřuje vývoj)

4. Co máš dělat.

(toto ti Tarot radí, takto se zachovej)

5. Čemu čelíš.

(podpůrné nebo rušivé vlivy zvnějšku)

6. Naděje/obavy. Takto situaci vnímáš.

(podpůrné nebo rušivé vlivy z tvého nitra)

7. Východisko.

(sem dospěješ, poslechneš-li kartu č. 4)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top