Princ Mečů

ico-black-pPrinc Mečů navazuje na svou sestru Princeznu. Ta dozrála do stavu, kdy pochopila, že je nutná změna. Že kompromisy, ve kterých žila, jí štěstí nepřinesou, že rozloučení s nimi je životní nutnost.

Princ Mečů je tím, kdo životní změnu dokáže uskutečnit. Tarot jeho prostřednictvím dává návod, jak na to.

Vše je o myšlenkách

V prvé řadě Princ připomíná známý (přesto v praxi opomíjený) fakt, že vše je o myšlenkách. Teoreticky to zná kde kdo, ale jakmile přijde praxe, chováme se jinak. Dál se řídíme „panáčkovskou“ logikou, která nám říká, abychom něco dělali. Čímž sedáme na lep iluzi a chováme se stejně jako dřív.

Princ Mečů tedy na úvod upozorňuje — Už ne! Už to skutečně nedělej postaru. Už se chovej podle logiky nové, a pracuj se svými úvahami. Nesnaž se věci řešit činností, ale změnou uvažování. A už to tak dělej vždy, nauč se tak fungovat zcela samozřejmě.

Opuštění starých stereotypů

Životní změna je vždy podmíněna změnou našich návyků. Nahrazením starého systému uvažování novým. A až na to pak naváže změna našeho chování — ta z nového myšlení automaticky vyplyne. Jiné jednání tedy přijde samo, protože naše chování je a vždy bylo jen projevem našich úvah.

Vždy se chováme tak, jak uvažujeme, tudíž je naivní se snažit měnit své chování (jenže my přesně to děláme). Musíme jít ke zdroji, a tedy — zasadit nové úvahy a nechat je uzrát. A nechat, ať se nové chování projeví samo. Jako zákonitý následek vnitřní změny. Toť první část poselství Prince Mečů — nesnaž se nic jinak dělat, ale zaměř se na to, abys o tom jinak uvažoval.

Myšlenky = naše hranice

Princ Mečů dál pokračuje. Říká, že způsob myšlení přesně vytyčuje naše teritorium. Prostor, v němž se cítíme dobře a kde nám to funguje. Odtud — potud, tečka. Nemá smysl se snažit cpát silou za své hranice, tam, kde cítíme tlaky. Takhle se to nedělá. My máme v prvé řadě pochopit, co nám ty tlaky chtějí říct.

Tlaky nám říkají — sem ještě nepatříš, tohle ještě pro tebe není. Ale zároveň nám mezi řádky dávají najevo — chceš? Chceš se posunout tam, kam tě to táhne?

Strach nás nikdy nepřichází odradit

A právě na tuhle skrytou výzvu zná Princ Mečů správnou odpověď — „Ano! Přesně to chci.“ Čímž nás učí — neboj se. Resp. klidně se boj, ale nedovol svému strachu, aby tě ovládl a zastavil. Ber jej jako motivátora, který je tu od toho, aby měla tvá cesta vpřed smysl. Aby byla výzvou a tudíž ti přinesla odměnu za tvé odhodlání. Aby sis změnu zasloužil, jen tak ji oceníš. Jen tak budeš mít sám ze sebe radost, a to je i smyslem celé té záležitosti.

Princ Mečů tedy nastavuje i správný pohled na naše obavy. Učí, že jsou motivátorem, nezbytným prvkem, aby nás žití bavilo. Nic, čeho dosáhneme jen tak, nám nic nedá. Proto Vesmír vymyslel obavy, aby bylo proč žít. Aby bylo co překonávat a poté co slavit.

Jdi sám do sebe

Třetím aspektem umění úspěšně uskutečnit životní změnu je již v úvodu zmíněné zaměření se na zdroj svého omezení, nyní již prakticky. Už nás Princ naučil, že to je o myšlenkách i že strach tu není od toho, aby nás zastavil, ale vyzval.

V praxi to znamená:

  • Uvědom si, co chceš. Udělej si jasno v tom, co řešíš a kam chceš dospět.
  • S touto vizí (představou výsledku) začni pracovat. Vyhrazuj si na to pravidelně čas, protože právě toto je motorem tvé změny.
  • Očekávej strachy. Připrav se na to, že prací se svou vizí si přitáhneš vše, co ti stojí v cestě. Což jsou všechny tvé strachy. Už ale víš, že ti nebrání, že tě jen — vyzývají k jejich překonání.
  • Strachů se zbav. Což uděláš tím, že je na sebe necháš působit. Vždy, když přijdou, si uvědom, že se dostavila pomoc — přišla odezva na tvou žádost o životní změnu. Přišla výzva, kterou je nutné zdolat — nechat na sebe své strachy působit.

Životní změna = práce se svými strachy

Jedině takto — podle návodu Prince Mečů — se jde úspěšně za svými cíli. Vše ostatní je naivní kutilství, které nic kloudného nepřinese. Aneb dle vesmírného zákona — vše se správně dělá jedním jediným způsobem.

Princ Mečů tedy zná ten jeden jediný správný recept na životní změnu. Na nahrazení nevyhovujícího naplňujícím. Na život bez kompromisů, bez omezení, bez trápení a motání se v tom, co nám nevyhovuje.

Princ Mečů ví, že žádná omezení neexistují. Že zdrojem všech omezení je jen náš způsob uvažování. A tudíž stačí nahradit sebeomezující představy neomezenými. Naučit se vidět život reálně — poznat pravidla, jimiž se řídí. Vidět ta pravidla v prožívaných situacích a chovat se podle nich.

Život se pak stává bezpečným i naplňujícím zároveň. Člověk se stává soběstačným a sebevědomým, žije pro radost, nikoli z povinnosti a se starostmi. Radost cítí trvale, sám ze sebe, z toho, jaký je, jak žije, jak uvažuje, jak se chová a že vše sám zvládne. Že na nikom nevisí, ale naopak s druhými sdílí svou sílu a lásku. Své bohatství, které v sobě cítí.

Být princem znamená…

Princ Mečů je šťastný, protože jeho vnitřní nastavení odpovídá definici štěstí — dokáže si užít libovolnou situaci. Není v pohodě jen když vše na první pohled funguje (to umí každý). On pohodu neztrácí ani když se zdá, že se věci (zdánlivě) komplikují. Ví, že i v tu chvíli vše funguje správně, že žádné zdání není důvodem k panice. A právě to z něj dělá Prince.


<Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top