Princezna Holí

ico-black-pPrincezna Holí učí, jak zdolávat výzvy. Nejprve vysvětluje, jak výzva vypadá, podle čeho ji poznáme. A končí tím, jak ji správně zúročíme.

Že jsme každý nějakým způsobem omezený (podvědomě zablokovaný) dávno víme. Měli bychom už také vědět, že to je v pořádku, že naše odblokovávání je součástí našeho života — je to přirozený proces obohacování se, zrání.

Výzvy tudíž nejsou žádnými hrozbami ani životními katastrofami, ale přirozenou cestou, jak sami sebe posílit, rozvinout své schopnosti a tím svůj život obohatit. Posouváme své hranice, do našeho žití proudí čím dál víc dobrého.

Co je výzva?

Výzva je každá situace, které jsme si zvykli říkat „problém“. Naučili jsme se tak dívat proto, že se v tu chvíli necítíme dobře — probudí se v nás neklid. A my za ten neklid viníme tu situaci. Proto nám přijde problematická, komplikuje nám život (myslíme si).

Skutečnost je ovšem opačná, protože zdrojem našeho neklidu není nikdy situace, ale náš (nesprávný) pohled na ni. Nerozrušuje nás tedy prožitek, ale způsob našeho uvažování o něm. Z toho vyplývá i naše nesprávné chování — namísto abychom řešili skutečný zdroj neklidu — naše nesprávné vnímání, snažíme se řešit situaci (na které není co řešit).

Za vše může podvědomý blok

Příčinou, proč se na různé situace díváme nesprávně, důsledkem čehož se pak cítíme ohroženi, je podvědomý blok. Máme jej uložený ve svém podvědomí jako šablonu nesprávného uvažování. Kdykoli se dostaneme do situace, která souvisí s naším blokem, probudíme jej a začneme se na ni dívat skrz naši šablonu.

Výzva je příležitost blok odstranit

Každá situace, která probudí některý náš podvědomý blok, je výzva. Výzvu bezpečně poznáme podle toho, že zneklidníme. Žádná výzva nám ale nepřichází ublížit ani nám nejde avizovat, že nám něco hrozí. Výzvy jsou našimi kamarády, pomocníky a léčiteli. přicházejí nás obohatit.

Princezna symbolizuje v Tarotu přínos. Něco nového se rodí. V případě Princezny Holí se oslabuje se náš podvědomý blok, čímž nám do života přichází obohacení — stáváme se silnější, klidnější, přitažlivější, něco nám začíná fungovat lépe (zvládneme-li nabídnutou příležitost v podobě výzvy).

Výzva je situace, kterou pro nás připravil Vesmír. Ušil nám ji na míru, je dokonalá po všech stránkách. přichází ve správnou chvíli, připravena v nás rozvinout přesně to, co je pro nás aktuálně důležité.

Výzva je přírodní léčba

Výzva v sobě obsahuje potenciál pro naše posílení — je v ní přesně taková energie, která dokáže náš podvědomý blok oslabit. Stačí, abychom situaci přijali, a nechali ji na sebe působit. Podobně jako když si lehnete na slunce, chcete-li se opalovat. Vše proběhne samo, naším úkolem je pouze zavřít oči a vystavit se působení všech tlaků a myšlenek, které se nám honí hlavou. Nic neřešit, ničemu negativnímu nevěřit, jen to ustát. Zachováme-li se tímto způsobem, zužitkovali jsme lekci, kterou nám Vesmír nabídl.

Vesmír jen nabízí, ale sám nám nepomůže

Schválně jsem napsal „nabídl“, protože Vesmír dokáže výzvu jen připravit a poslat nám ji (podobně jako když nám pošta doručí zásilku). Pak ovšem vstupujeme do hry my a svým přístupem rozhodujeme, zda nabídnutou příležitost zúročíme nebo ne.

Záleží na tom, jak se v takové situaci zachováme. Držíme-li se postupu z předchozího odstavce, chováme se správně a veškerý potenciál situace přetavíme ve svou sílu, obohatíme se přesně tak, jak nás Vesmír obohatit chtěl. Náš podvědomý blok se oslabí, naše hranice se posunou, něco nám začne fungovat lépe než doposud. Uděláme důležitý krok k našemu cíli.

Zachováme-li se jakkoli jinak, nabídku odmítneme. Což obvykle děláváme, protože těm situacím nerozumíme. Náš neklid nás vyprovokuje k nějaké panické reakci — utečeme, vystresujeme se, rozčílíme, vystrašíme, vzdáme… Podlehneme emocím a zachováme se špatně, čímž máme ze situace nulový zisk. A náš život se tím pádem nezmění, bude dál (ne)fungovat úplně stejně jako dřív. Nehneme se z místa.

Princezna Holí výzvy miluje

Chápe totiž jejich význam, proto se jich nebojí. Vnímá je jako zdroj svého bohatství, které se jí chce otevírat víc a víc. Život nás neustále touží obdarovávat, a dělá to přesně tímto způsobem. Je to hra, kde nemůžeme prohrát, známe-li její pravidla. Ale zároveň nic — ve vlastním zájmu — nedostaneme zadarmo, protože pak by nás velice brzy přestalo bavit žít. Život by ztratil smysl.

Vše má svou hodnotu. A výzvy jsou tu od toho, abychom v sobě rozvíjeli tu svoji — sebehodnotu. Kdo chce žít lacině, špatně uvažuje a špatně se mu i povede. Odmítá se obohacovat, vyhýbá se výzvám a pak sám v sobě hodnotu nevidí. Výsledkem je jeho nepřitažlivost — všichni jsme přitažliví jen vůči tomu, v čem vidíme menší hodnotu než sami v sobě.

Člověk se musí vyvíjet

Neustálý vývoj je životní nutnost. Bez toho je jen nuda a prázdnota, což vede k lacinému zabíjení času. Vývoj je spojen s výzvami, které rozvíjejí naši sebehodnotu. Sebehodnota určuje míru naší přitažlivosti. Není možné být přitažlivý vůči něčemu/někomu, koho stavíme nad sebe, čeho se bojíme, v čem vidíme problém, s čím kalkulujeme, na čem/kom se cítíme závislí, za čím se honíme, čeho se nedokážeme vzdát…

Princezna Holí nám vysvětluje, že neexistují problémy ani hrozby. Že existují jen situace, které v nás probouzí neklid, což ale nejsou komplikace, nýbrž příležitosti se obohatit. Učí nás, jak ty situace úspěšně zvládat i že se tím máme — bavit. Jedině zdolaná výzva je zdrojem našeho naplnění a rozvíjí naši sebehodnotu. Bez výzev je prázdno, nuda, přežívání planým zabíjením času.


< Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top