Miluji svou mysl, zdroj mé svobody

Každý člověk se skládá ze dvou složek, tělesné a duševní. Aby žil spokojeně, měl by se k oběma chovat jako správný hospodář či investor — pravidelně o ně pečovat. Tím zajistíte s minimem úsilí maximální efekt. V případě těla jde o jeho správné fungování, abyste se cítili zdraví a vitální. Pak vás vaše tělo nebude nijak omezovat v tom, co toužíte dělat. V rubrice „Péče o tělo“ se budu zaměřovat na tělo z pohledu energeticko-informačního. Efektivně ovlivňovat, jak energie tělem proudí a pracovat s informacemi, které vůči němu vysíláme. Bude to tedy opět cesta za hranice obvyklého vnímání.


ico-black-rRubrika „péče o tělo“ je více praktická, na rozdíl od rubriky o mysli (nazvané  „Rozvoj přitažlivosti“). Je to dáno charakterem obou složek osobnosti — s tělem se dá na základě návodu pracovat relativně snadno na rozdíl od mysli, kde se člověk musí naučit chápat skryté zákonitosti jako celistvý systém. V každém případě je důležité, chápe-li člověk správně obě složky své bytosti a cíleně je rozvíjí. Pak začíná ta správná životní pohoda, kterou chci s vámi sdílet. Učit vás o sebe a svůj život pečovat způsobem, který je mi vlastní — vesmírně. „Jít za hranice obvyklého“ bych rád, aby bylo nejen mým osobním heslem, ale aby se stalo životním stylem studentů SEXY školy. Znamená to chodit na věci jednoduše a dosahovat tím maximálních výsledků.

I mé tělo je Vesmír: energie + informace

Celý Vesmír je energeticko-informační pole. Znamená to, že každý jeho bod se skládá ze dvou složek:

 • Energie udává kvalitu, sílu, vitalitu.
 • Informace udávají veškeré vlastnosti daného vesmírného prostoru (atomu, molekuly, materiálu, předmětu, vztahu, buňky, orgánu…).

Jak je to s těmi informacemi…

Všechno vzniká kde? Uvědomme si, že i naše tělo vzniká tam, kde vše ostatní, ve světě představ a očekávání — ve světě myšlenek. Pasivně očekávej jako ti, kdo žijí nevědomě, že stárneš, a budeš. My ale půjdeme jinou cestou. Se svým těem se budeme učit komunikovat aktivně a vytvářet si svá vlastní očekávání, kvality i výsledky.

Protože i tvé tělo je součástí Vesmíru, platí o měm to samé, co o čemkoli jiném v něm. Je to pole tvořené energií a informacemi, které jsou předlohou pro všechny buňky a orgány — udávají jejich vlastnosti a kvality. Naučíš-li se tímto pohledem své tělo chápat, uvědomíš si, že pro jeho správné fungování stačí obě složky, z nichž se skládá každá jeho buňka, ovlivňovat. Podobně jako svou myslí ovlivňuješ veškeré dění ve svém životě (přikazuješ, jak bude tvůj život vypadat), stejně tak můžeš cíleně ovlivňovat své tělo.

Znáš-li mé články o rozvoji přitažlivosti, víš, že se naše životy odvíjí podle toho, jaké informace (myšlenky) o prožívaných situacích a lidech, s nimiž přicházíme do styku, vypouštíme. Naše vlastní tělo dělá totéž — reaguje na to, co do něj pouštíme za úvahy, jakým přesvědčením o něm a jeho fungování věříme, co o něm říkáme, neboli suma sumárum — jaké informace vůči němu vyzařujeme.

…a jak s tou energií

Vraťme se ještě k první ze dvou složek těla — k energii. U ní nehraje roli pouze naše myšlení, ale i fyzično. Energie proudí tělem, čímž zajišťuje jeho fungování, dává mu tím život. Kde energie neproudí, tam přichází stagnace, degenerace a smrt. Orgány či buňky, které odstavíš od proudění energie, ztrácí sílu, stárnou, odumírají. Prvním principem zdravého fungování je tedy tok energie.

S tokem energie souvisí známý pojem vitalita. Vitalita udává, jak mocně námi energie proudí. Jak jsme silní, jak dobře naše tělo funguje. Vitální člověk je zdravý, silný, cítí se dobře, jeho tělo správně funguje. Stejně tak pracuje vitální orgán, tkáň, buňka. Budeme-li tedy řešit kvalitu našeho těla, budeme se soustředit na správný energetický tok v něm.

Energetickou potravou je dech

Co je vlastně zdrojem tělesné energie? A kudy do nás proudí? To jsou obě dobré otázky. Každý víme, že energii obsahují potraviny. Ale tato forma energetického přísunu není jediná, kterou „konzumujeme“. Kromě jídla denně vdechneme kvanta vzduchu. Představíš-li si, jaký je objem plic a kolikrát denně je naplníš a vyprázdníš, uvědomíš si, že výsledný objem mnohonásobně překoná objem libovolně plné ledničky. Vzduch musíme chápat jako důležitý zdroj energie pro naše tělo. A tudíž se budeme zabývat péčí o kvalitu zdroje, který nám jej do těla přivádí — dýchání. K němu ještě zmíním, že mechanismus toku energie tělem se dá zjednodušeně popsat takto:

 • vzduch jde jako energetická potrava do plic
 • v plicích přechází jeho energie do krve
 • krví je rozváděna k orgánům a buňkám
 • ty ji přeměňují v energii potřebnou k svému fungování

Není to jen o dechu

Určitě už jste mnozí slyšeli o meridiánech neboli energetických drahách, jimiž je energie distribuována do všech částí těla. K tomu na úvod jen dodám, že každý tělesný orgán má svůj vlastní meridián (energetickou dráhu). Stav této dráhy přesně udává, jak na tom daný orgán je. Pomocí bodů na meridiánu jde tok energie ovlivňovat, což dělá řada technik, např. akupunktura, akupresura apod.

Energie v těle se dá ovlivňovat nejen pomocí bodů na meridiánech, ale také působením na tzv. reflexní body. To si představte tak, že se různě na vašem těle nacházejí „zmenšeniny vašeho organismu“. Jednoduše proto, že tělo, které původně bylo jednou buňkou, se neustále štěpilo — klonovalo samo sebe. Z jedné buňky byly dvě, z nich čtyři atd., až z oho vzniklo tělo v podobě, jaké je známe. Nicméně díky způsobu, jak vzniklo, má na sobě oblasti, které jsou propojeny s vašimi orgány. K těmto oblastem patří například chodidla, ruce, uši nebo i pohlavní orgány. Reflexologie je forma péče o tělo tím, že působíte na tzv. „reflexní body“ svých orgánů a tím pracujete s jejich energií. Je to obdoba práce s body na meridiánech, jen se na to jde jinak.

Mít uklizeno

Správná péče o cokoli zahrnuje úklid. Nový dům bez úklidu rychle zchátrá, nové auto jabysmet, i na díteti je vidět, jak se o něj staráte. Tělo není výjimkou a chceme-li se cítit dobře, zdravě a nepodléhat názorům, že stárneme a tudíž tak nějak automaticky funguje naše tělo čím dál hůř, budeme jej udržovat čisté. Mám teď na mysli hlavně čistotu vnitřní. Kdo někdy viděl ucpaný odpad, přesně ví, jak vypadá i funguje tělo, které se vevnitř nečistí. Téma čištění se chci věnovat celkem dost, a také zde klást důraz na jednoduchost s maximálním efektem. To je nutně podmíněna pravidelností. takže na čištění půjdeme s chutí a jednoduše, ale také pravidelně.

Energetická cvičení

Představ si svou energii jako domácí topení. Můžeš mít radiátor sebevýkonnější, ale nebudou-li ti těsnit okna a dveře, bude doma zima. Stejně funguje tělo. Jeho energie musí zůstávat uvnitř a využívat se na činnost jeho buněk. Začne-li z těla ucházet, odrazí se to na jejím deficitu — snižení vitality.

Každá fyzická aktivita tělesnou energii rozproudí, zvýší její tok, posílí tělo. Tudíž je prospěšná, pokud to s ní nepřeženete. Existují i speciální energetická cvičení, která se starají nejen o to, aby energie proudila, ale aby z těla ne-u-ni-ka-la. To je dle mého názoru oblast, o které se moc neví. S tělem to je totiž jako s děravým potrubím. Objeví-li se díry, pak to,co trubkami teče, uniká jinam, než kam by to mělo jít. V případě energie těla ztrácím vitalitu, protože energii, kterou přijímám, vypouštím svými tělesnými průduchy ven namísto abych ji nechal kolovat v sobě a ona mohla proudit tam, kam má.

Jestliže jste někdy přemýšleli o tom, proč člověk „stárne“ = proč mu ubývá energie, jsou ony „průduchy“ hlavní příčinou. Udržování těla „bez průduchů“ je jednoduché, jak také jinak. Jen je potřeba znát to správné tajemství. I na toto se těším, protože věřím, že v tom objevíte velkou hodnotu.

A to je dnes v úvodním článku do rubriky péče o tělo vše. Zbývá bonus v podobě tarotového výkladu, ušitého na míru vašemu tělu. Užijte si jej a díky za váš zájem a pozornost.

SHRNUTÍ

Shrnutí

 • Tělo se skládá ze dvou komponent: energie + informací.
 • Měřítkem zdraví, síly a vitality je energetický tok.
 • Důelžitou energetickou potravou je dýchání. Na jeho kvalitě naše zdraví z velké části závisí.
 • Energie běhá tělem po energetických drahách. Na nich jsou umístěny body, jimiž jde tok energie regulovat.
 • Aby tělo fungovalo, je potřeba je čistit. Jednoduše, pravidelně. Udělat z toho samozřejmost.
 • Aby energie neunikala, je potřeba dbát na to, aby nevznikaly „větrací otvory“.
 • Energetická cvičení pracují přímo se zdrojem — s energií.
BONUS: MÁŠ CHUŤ NA MALÝ OSOBNÍ TEST?

Odpovědi Tarotu jsou vždy správné. Můžeš se na ně tedy plně spolehnout. Jejich správnost zajišťuje tvá intuice, šestý smysl, kterým jsem vybaveni právě k tomu, abychom s Vesmírem mohli komunikovat, čerpat z něj vše, nač se potřebujeme zeptat.

Každý orgán je spojen s konkrétní emoční oblastí. Stav daného orgánu se projevuje (a je zpětně ovlivňován) tím, jak se cítíš, jak reaguješ, co prožíváš.

Využijme Tarot pro osobní rozvoj k tomu, aby sis mohl udělat představu o fungování svého těla. Ale nejen to, tento výklad ti odhalí i celou tvoji mentální osobnost. Uvědomíš si přímou souvislost mezi svým tělesným a myšlenkovým životem- Otoč si karty, které budou představovat typ energie, jaká do tvého těla vstupuje, proudí jím jako celkem i jakou přijímají jednotlivé orgány.

Specialitou tohoto výkladu je popis souvislosti daného orgánu s tvými emocemi, tedy svým myšlenkovým světem, životními postoji, obsahem tvého podvědomí. Způsob, jakým člověk vnímá, jak uvažuje a nakonec i jedná a prožívá každodenní situace, se promítá do jeho orgánů. Buď je tím posiluje, nebo oslabuje, což vyvolává zpětnou vazbu, kdy se stav orgánů promítá zpět do vnímání, pocitů a úvah. Je to takový kolotoč, který má řešení v péči o tělo i mysl zároveň. Je potřeba posilovat orgán a zároveň čistit mysl, oblast, s níž je spojen.

 

Mé tělo

Soustřeď se v duchu na každou otázku a poté kliknutím otoč kartu.

1. Mé tělo

(takto funguje tvé tělo jako celek)

2. Má vstupní energie (dech+potrava)

(kvalita energie, kterou svému tělu poskytuješ)

3. Má játra

(Představují schopnost správně vnímat život. Mohou být poddajná, milující, přijímající, ale také tvrdá, vzdorovitá, odmítající. Ukazují náš vztah ke světu a životu.)

4. Můj žlučník

(Odráží naši spokojenost se světem. Zda jej vidíme s láskou, nebo se hněváme, rozčilujeme, sžíráme zlobou, nespokojeností, hořkostí.)

5. Mé ledviny

(Jsou dvě, odráží naše vztahy (partnerství, rodina, přátelé...). Filtrují krev, odpovídá to naší schopnosti filtrovat život, brát si z něj jen to hodnotné a zbytek neřešit.)

6. Můj močový měchýř

(Hromadí odpad a pouští jej z těla. Odpovídá naší schopnosti se zbavovat všeho, co nám nijak neslouží, co už nemá smysl řešit, vracet se k tomu (minulost).)

7. Mé plíce

(Odráží schopnost vyváženě brát a dávat. Umění svobodně dýchat, žít a dokázat takto nechat žít druhé, po jejich, ne po našem, podle našich představ.)

8. Mé tlusté střevo

(Střevo je cesta, která přebírá a odvádí odpad. Odráží schopnost totéž dělat v životě. Zbavovat se bolavých vzpomínek, křivd, odpustit a víc neřešit.)

9. Má slezina

(Odráží naše sympatie k lidem. Hromadí se v ní negativní emoce: zloby, rozčilování, odsuzování, hodnocení, komentování, potřebu do všeho zasahovat...)

10. Můj žaludek

(Odráží schopnost přijímat životní lekce. Bojujeme-li se situacemi, leží nám v žaludku, jsme nespokojení, nedokážeme je přijmout a jít dál svou životní cestou, vracíme se k nim, srovnáváme se s druhými, závidíme jim.)

11. Mé srdce

(Odráží osobnost. Postoje, názory. Životní radost, optimismus, těšení se na to, co přijde zítra srdce posilují, bolest, neschopnost řešit situace, zloba, strach a nechuť žít srdce oslabují.)

12. Mé tenké střevo

(Odráží schopnost přijímat události aniž bychom nutně hned chápali, proč k nim došlo. Máme nečekané změny přijmout a pružně řešit, zbytečně se v nich nevrtat, neanalyzovat. Nechat pochopení přijít časem.)


INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top