Šestka Holí

ico-black-ssŠestka Holí učí principu, zajišťujícímu úspěch. Potvrzuje zákon „úspěch je zákonitý výsledek správného postupu„. Neboli — nic se neděje náhodou, vše podléhá přesným pravidlům a vše, co se stane, je odezvou na impulsy, které vysíláš.

Součástí onoho správného postupu vedoucího k úspěchu je i tzv. čistý záměr, který právě Šestka Holí definuje — Uvažuj poctivě a mysli nesobecky, tedy na prospěch všech.

To je ono tajemství, které zní jasně a samozřejmě, ale v praxi nebývá jednoduché tomuto požadavku vyhovět.

Čistého záměru je schopna jen čistá duše

Čistý záměr neboli čisté a nesobecké úmysly jsou nutnou komponentou vašeho vyzařování. Pokud v něm schází, úspěch nepřijde — budete narážet, věci se nebudou hýbat, nebudou k vám chodit výsledky, jaké očekáváte. Důvod? Jste nezralií!

„Co znamená být nezralý?“ Nezralý je každý, kdo se necítí v souvislosti se svými záměry anebo obecně ve svém životě komfortně. Kdo s ním bojuje, protože jeho podvědomí jej nutí život řešit. Probouzejí se v něm existenční obavy, honí se za něčím, usiluje… Má pocit, že jeho život nemůže fungovat jen tak, že se musí snažit, tlačit, pomáhat.

Příčinou toho všeho je životní nejistota, závislosti, pocit chybějí, prázdnota. Jednoduše řečeno — člověku něco chybí. A on to cítí, jeho hlava neustále něco řeší, o něčem přemýšlí, něčemu se vyhýbá, něčeho se obává, o něco se snaží… Spekulace jsou součástí jeho každodenního žití.

Příčinou příčin zmíněných v předchozím odstavci (tedy tou skutečnou příčinou toho všeho dění i výsledků a prožitků) je nesprávné uvažování. Člověk není zlý ani hloupý, on se jen naučil uvažovat nesprávně. Jeho logika je zkreslená. Jeho dedukce neodpovídají skutečnosti, ale on to neví nebo aspoň necítí. Možná ví, že se nemá čeho bát, že je ve všem podporován, že může žít, jak chce, ale — necítí to.

Nikdo není špatný, jen nás život o něčem naučil uvažovat nesprávně

Abych se vrátil k příměru o čisté duši — jeho duše není čistá, je poskvrněná právě tím jediným, co duši poskvrnit může — nesprávným uvažováním. K čemuž doplním, že za to člověk obvykle nemůže. Nenaučil se špatně uvažovat sám od sebe, vědomě. Byl ovlivněn autoritami, vedle nichž vyrůstal. To jej ovlivnilo úplně samovolně, automaticky, neměl na výběr.

Není viníků, není soupeřů

Zdůrazňuji to proto, že si to obvykle neuvědomujeme. A to je ten důvod, proč bojujeme jak sami se sebou, tak s ostatními včetně prožívaných situací. Jsme v tom nevinně, a to platí úplně o každém. Není koho soudit, koho kritizovat, koho obviňovat, s kým se handrkovat a bojovat. To jen ukazuje, že jsme něco důležitého nepochopili a to je i jedna ze zásadních příčin, proč sami nejsem schopni — žít s čistými úmysly. Proč se necítíme bezpečně a svobodně, ale nejistě a závisle.

Pochopíte-li a přijmete výše zmíněné, můžete učinit to jediné správné rozhodnutí — vyčistit sami sebe. Zachovat se opačně, než je zvykem. Přestat bojovat, snažit se, usilovat o prosazení svých názorů a záměrů, ukazovat prstem, kde kdo co dělá špatně, kde co nefunguje.

Toto uvažování je typické, chová se tak kde kdo. A toto uvažování i chování je — špatné. Ukazuje, že nevidíte věci reálně, proto se — necítíte bezpečně, něco jako láska je pro vás abstraktní pojem. A stejně tka je pro vás abstrakní pojem — čisté úmysly.

Kde se úmysly „špiní“?

Nadpisek klade dobrou a velmi podstatnou otázku, na kterou přichází cenná odpověď: Špína se do úmyslu automaticky (!) vloudí pokaždé, když situace probudí některý váš podvědomý blok. Kdy se otře o vaši achillovu patu. Na což navážu dodatkem — nikdo na světě není schopen se té nečistotě ve svém záměru ubránit. Není to technicky možné, podvědomí je vždy silnější než vaše vůle!

Probuzený blok nás přinutí se zachovat nesprávně. Sáhnout ke kompromisu, podlehnout strachu, chtíči, egu. Slabý se vždy vrhne po nabízené návnadě, není schopen to neudělat. Nerozhoduje se srdcem, ale hlavou, která spekuluje. Nabídněte chudému peníz a slíbí cokoli. Nabídněte nejistému jistotu a udělá totéž. Nabídněte osamělému společnost, slabému rychlou záchranu, nemocnému zázračné uzdravení, nezaměstnanému mizernou práci, lačnému úplatek, nespokojenému uspokojení — a jsou vaši. Nedokážou říct — díky, tohle neberu, zvládnu to sám.

Nikdo není vinen, jsme jen nevědoucí

A jsme opět u toho — není koho vinit. Nikdy, bez výjimky. Vše, co se kde odehraje, je řízeno našimi podvědomími, nikoli naší vůlí. To jen tak vypadá, že jsme si mohli vybrat, jak se zachováme. A tomuto klamu většina z nás věří, proto bojuje se sebou, svými prožitky současnými i bývalými, vyčítáme, soudíme a — necítíme se v životě bezpečně, svobodně ani šťastně. Proto, že — naše duše jsou nečisté neboli méně duchovně — ve svém podvědomí nosíme nereálné představy, podvědomé bloky.

Vše, co nám v životě nefunguje, vše, s čím bojujeme, oč se snažíme, s čím se potýkám, co nám chybí — to vše je přímým důsledkem nečistoty podvědomí. Nabízí se nám možnost to podvědomí vyčistit. Právě to jediné je správné rozhodnutí. přestanete řešit svět, ostatní lidi, a zaměřite se striktně sami na sebe.

Tím se vydáte na tu správnou cestu, která vás dovede tam, kam jste vždy chtěli dojít — ke štěstí pocitu svobody, naplnění, bezpečí, schopnosti žít, jak vám vyhovuje. Měli byste teď už chápat, že jinak to nepůjde, není možné žít s nereálnými představami o životě a zároveň žít spokojeně šťastně a úspěšně. To druhé je podmíněno prvním. Úspěch a štěstí jsou podmíněny čistými úmysly a ty jsou podmíněny čistým podvědomím.

Takto to je jednoduché a vy to už teď víte, máte v tom naprosto jasno. Chcete-li žít úspěšně, musí váš život stát na čistém podvědomí, zbaveném podvědomých bloků.


< Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top