Skryté místo (4 karty)

Skryté místo nabízí čtyři pohledy na osobnost člověka. Můžete jím samozřejmě zkoumat kohokoli, nejen sami sebe. Na zkoumaného se při tom díváte ze dvou základních hledisek: jak se vnímá on sám, a jak jej vnímá jeho okolí. Obojí je důležité, protože mezi těmito pohledy často existují rozdíly, což si často neuvědomujeme. Každý člověk nosí ve svém nitru nastavení, které určuje kvality jeho života i jeho vztahů s okolím. Člověk sám sebe nějak vnímá, něco o sobě ví nebo tuší, ale zároveň v sobě nosí i něco, čeho si vědom není. Stejně tak jej okolí nějak vnímá, uvědomuje si některé jeho kvality, ale zároveň mu je něco z osobnosti daného člověka skryto. Tento výklad vnáší do věcí jasno, ukazuje zjevné i skryté aspekty, jak z pohledu zkoumané osoby, tak očima jejího okolí.

Skryté místo

  • Typické otázky

    Jaký jsem? Jaký je člověk XY? Jak momentálně vypadá má osobnost?

  • Doporučení

    Vědění je základem pro pochopení. Vnáší do věcí jasno, klid a pořádek. I ty sám budeš žít mnohem spokojeněji, budeš-li sobě, životu i světu rozumět. Veškerá nedorozumění, problémy a nepříjemnosti vždy vycházejí z nevědomosti. Slepé místo vám pomůže udělat jasno v tom, co právě prožíváte, jak se v poslední době cítíte, co aktuálně řešíte, s čím případně bojujete. Stejně tak vám pomůže pochopit někoho, na kom vám záleží a vnést jasno do vašeho vztahu. Nejvíce vás obohatí odhalení skrytých míst osobnosti, protože právě tyto nevědomé vnitřní síly bývají motorem života. Ovlivňují situace, které prožíváme, způsob, jakým v nich uvažujeme, výsledky, jaké k nám chodí i touhy, jaké v sobě nosíme a které poutají naši pozornost. Odhalíme-li při sebezkoumání negativní vlastnost (něco, co nám neslouží, ale naopak to do života přitahuje nepříjemnosti), odhalíme i způsob, jak se změnit. Otevře se nám tím cesta k nápravě nefungujícího.

  • Specialita tohoto výkladu

    Specialitou, která v tomto výkladu stojí za povšimnutí a zapamatování, je způsob, jakým se odhalují skryté i zjevné charakteristiky osobnosti. Jde o důležité složky vašeho vyzařování (přitažlivosti), z nichž pochopíte, proč se k vám okolí chová, jak se chová, proč se vám něco nedaří, případně nač se zaměřit, aby se to, co vám neslouží, změnilo.

1. Co o tobě ví každý

(toto na sobě vnímáš stejně jako to na tobě vnímají ostatní)

2. Tvé skryté místo

(toto u tebe pozorují druzí, ale ty si to neuvědomuješ)

3. Tvůj stín

(toto o sobě víš, ale z nějakého důvodu
si to necháváš pro sebe nebo to dokonce
před druhými skrýváš)

4. Tvé velké neznámo

(tohle si u sebe neuvědomuješ ani ty, ani tvé okolí)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top