Snaha „mít své jisté“ je jen velká brzda.

ico-black-sSedmička Disků je karta Tarotu zaměřená na umění žít v nejistotě. Tato schopnost dělí lidi na ty, kteří se nejistoty bojí a ty, kteří si ji naopak užívají (chápou její kouzlo i bohatství).

Bé je správně. Ovšem k tomu, abychom Bé žili, musíme být vhodně vnitřně nastaveni. Nejde se cítit dobře, jistě a šťastně v nejistotě, jsem-li uvnitř nastaven nekompatibilně. Tedy tak, že vyhledávám jistoty, protože právě na nich chci stavět svůj život.

Ono to zní logicky — jistoty — ovšem i zde platí zákon: logicky to zní pouze tomu, jehož logika nevychází z reality, ale z iluze. Z iluze, že jsem na světě proto, abych zajišťoval chod svého žití. To totiž — jakkoli logické vám to přijde — není pravda. To je zásadní omyl a veškerá logika, která na tom staví, nutně vede ke špatným závěrům.

Nejsem tu, abych se staral o to, co si mohu dovolit

Na světě jsme každý proto, abychom si přáli žít v souladu se svými touhami. A je to život sám (neboli Vesmír), kdo se o vše stará tak, abychom tak žít mohli. Řídí, abychom měli všeho dostatek, poskytuje nám full-servis v souladu s tím, co do něj vysíláme.

Naší rolí na světě tedy není vymýšlet, jak se o sebe postarat. Jedinou naší starostí je vysílat jen to, co si přejeme. A nic víc, nic jiného. Žádné představy, které neodpovídají tomu, co toužíme žít. Ani žádné spekulace, jak si to či ono splnit, jak k něčemu dospět, jak to či ono žít. Tím si házíme klacky pod nohy, snažíme se dělat něco, nač nejsme nastaveni, a proto to pak ani kloudně nefunguje, protože nemůže.

Jistota = svěrací kazajka

Sedmička Disků má za úkol nás zbavit iluze, že se máme obskládávat jistotami všeho druhu. Učí, že jistota nás jen svazuje a je to naopak nejistota, která je všeho zdrojem. Že jedině v nejistotě žijeme bezpečně a bez sebeomezování.

Je dobré si vysvětlit, co nejistota vlastně je: nejistota je plná důvěra ve Vesmír. V jeho schopnost se o mě dokonale starat. Je to umění jeho práci nechávat skutečně jemu. Asi jako když máte společníka v podnikání a máte rozdělené úkoly — vy se staráte jen o to své a plně důvěřujete jemu, že se postará o zbytek. Musíte mu důvěřovat, jinak to nebude fungovat. Jinak svými pochybnostmi a podezíráním celý chod firmy kazíte. Vyzařujete, že to fungovat nemůže.

A ono to pak skutečně nefunguje. Vy si myslíte, že za to nefungování může někdo jiný, ale může za to jen vaše nedůvěra a podezíravost. Stejně to je se životem. Nechcete-li být vedle, pochopte, jak spolupráce s Vesmírem funguje a naučte se mu plně důvěřovat.

Nejistota je neomezený zdroj, který vám splní vše, co si přejete. Nikdo jiný to nedokáže. Jde tedy jen o to se s ní naučit kamarádit stejně jako se Strachem, Smutkem a dalšími kámoši, kteří tu jsou od toho, aby nás zahrnovali tím nejlepším, co existuje. Jsou to právě oni, kdo plní naše přání a ještě nás tím baví. Jen to je nutné vědět, chápat a cítit.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top