Špatně uvažovat je normální

ico-black-zzŽe uvažujeme špatně, je normální. Každý jsme nějak „poznamenaný“, na tom není nic divného ani špatného. Problém začne být až v okamžiku, kdy se odmítáme měnit. Naše názory nás brzdí, omezují a přivozují nepříjemné představy i stavy. Cítíme, že je „někde chyba“.

Pocity, že je někde něco špatně, mají být kontrolkami, abychom se sebou něco dělali — abychom o tom začali uvažovat jinak. My ale obvykle „máme jasno“, nevidíme chybu v sobě, ale někde jinde. A tak se musí dít, že přijde ona „kontrolka“ znovu, a znovu, a znovu… Abychom si zas a zas prožili nepříjemnosti, hádky, boje, spory, dokud nám nedojde, že se skutečně nedá dělat nic jiného, než se změnit, že ta chyba je skutečně ve mně.

Jde to i jinak

Anebo existuje i jiný přístup, kdy si sebezměnu začlením do svého žití jako samozřejmost, o kterou kontinuálně pečuji. Začíná to pochopením, že veškeré špatné uvažování znamená odklon od reality. Fantazírování, vymýšlení si něčeho, co je ve skutečnosti úplně jinak.

Uvažovat se člověk musí učit

Že člověk neumí chodit, mluvit, číst, počítat a musí se to teprve naučit, bereme jako samozřejmost. Na nesprávné uvažování se už ale díváme jinak, přitom jde jen o další variantu téhož. Včetně důsledků v podobě omezení, které nám to přináší. Dokud nechodíte, jste závislí na tom, kam vás někdo donese. Dokud nemluvíte, jste závislí na tom, co si o vašich potřebách myslí okolí. Stejné to je se čtením, psaním, počítáním i — správným uvažováním.

Život = zrcadlo tvého uvažování

Vše, o čem uvažujete správně (tedy reálně), má pro vás dva životní bonusy:

  • nechává vás to v naprostém klidu (neprobouzí to žádné emoce ani potřeby to řešit nebo komentovat)
  • funguje vám to úplně samo (vůbec se o to nestaráte, je to samozřejmou součástí vašeho života)

Desítka Mečů v sekci Situace říká: „Mnoho lidí považuje své názory za realitu.“ A rovnou dodává — „Je to naivní!“ A pokračuje: „Dříve či později přijde něco, co vším silně zatřese.“ Neboli avizuje, že otřes je nutnou součástí života, jsme tu od toho, abychom své názory měnili směrem k vyšší kvalitě, pro své vlastní dobro.

Když se člověk cítí nejistě, trpí tendencí se na někoho pověsit. Hledá spasitele v podobě partnera, zaměstnavatele, politické strany… To ale není nic jiného, než zbavení se zodpovědnosti za to, jak žiji. Svůj život chci postavit na závislsoti. Což je to nejhorší, co můžete udělat a ono se vám to i bude na každém kroku ukazovat a namísto spokojenosti přijde frustrace.

Kvalita myšlení = klid a bohatství

Zvyšování kvality svých názorů vede k pozitivním životním změnám. Je to dokonce ta jediná cesta, jiným způsobem zdraví, šťastní ani bohatí nikdy nebudete. Zmíněný „otřes“, který změně názorů vždy předchází, je o to drtivější, čím víc se svých názorů držíte a odmítáte se rozvíjet a měnit. Dozrávat, dospívat.

Dospělost je pojem, vyjadřující právě „schopnost stát na vlastních nohách“. Připravenost na život, ke kterému přistupuji způsobem, který zajišťuje jeho samovolné fungování. vše, co potřebuji, mi do něj chodí v dostatečné míře, žiji tedy spokojeně a šťastně, aniž se o cokoli snažím. Řečí přitažlivosti to znamená — vše potřebné přitahuji v podobě a množství, které mi vyhovuje.

Neschopnost stát na vlastních nohách je — stejně jako každá jiná závislost — pouhým důsledkem nesprávného uvažování. Jste nepřitažliví. Váš život nemůže fungovat, uvažujete-li nesprávně. Kladete tím překážky všude tam, kde se vám něčeho nedostává.

Život vás na slovo poslouchá

Život funguje sám a hladce, je ovšem limitován vším, co si jako překážku, problém nebo podmínku pro jeho fungování nastavíte. Vše máme každý přesně tak, jak o tom uvažujeme, je tedy z toho, jak žijeme možné přesně určit, o čem uvažujeme správně a o čem ne.

Zodpovědnost = péče o své názory

Pochopením zákona, že si svůj život tvořím jen já sám, bez okolních vlivů, vede k zodpovědnosti za něj. A jsem-li zodpovědný, vidím hlavní linii svého žití v kvalitě svých názorů, které rád a s vědomím, že tím obohacuji sebe i své blízké, rozvíjím na každodenní bázi, s každou prožitou situací i aktivním čerpáním a připomínáním si správných pohledů na život.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top