Správné je si nemyslet nic. O ničem. Pak žijeme.

ico-black-zzŽivot je hra, jejíž pointa jde vyjádřit mnoha způsoby. Jeden takový zní — Život připravuje scény (okolnosti, situace), které provokují lidskou mysl si o nich něco myslet. A jde o to tomu nutkání nepodlehnout a nezačít si myslet nic.

Tak se to hraje. Na což se mnozí určitě zeptají — „Jaký to dává smysl?“ Což je velice dobrá otázka, jelikož se ptá na skutečnou podstatu žití.

Je pochopitelné, že si ji člověk klade, jelikož jeho rozumu to přijde úplně praštěné. A není divu.

Absurdní to přestane být, teprvedostane-li člověk vysvětlení. A ž potom pochopí, co mu doposud úplně unikalo. Tedy:

Celý svět je po všech stránkách úplně perfektní. I člověk je perfektní, obdařený neomezenou schopností tvořit. Žije v perfektním prostředí, které perfektně funguje, a umožňuje člověku úplně cokoli vytvořit a žít perfektní život.

A teď si představme, že v tomto po všech stránkách perfektním světě to i všechno na první pohled perfektně vypadá. Dokonalý svět, v něm dokonalý neomezený člověk, vše úplně jasné. Oč by tu šlo? Co by nás na tom mohlo bavit? Bylo by to, jako hrát pexeso s kartičkami otočenými obrázky nahoru. Brzy by nám došlo, že v takovém pexesu o nic nejde a rychle by nás přestalo bavit.

Úplně stejně by to dopadlo s životem. Narodili bychom se jen proto, abychom velice rychle zjistili, že je celé žití úplně o ničem. Sice neomezeně tvoříme, ale vůbec nic na tom není.

A tak to ten život vymyslel jinak — ten dokonalý člověk s dokonalými schopnostmi žije v dokonalém světě… — jen to tak ani trochu nevypadá. Rázem je z toho úplně skvělá hra! Můžeme neomezeně tvořit i žít, ale budeme neustále vystavováni zdáním, která na nás budou působit všelijakými dojmy — budou provokovat naši mysl.

Pořád dál platí, že je vše dokonalé, jen to tak nevypadá. Musíme se tedy naučit odolávat dojmům. Nenechat se jimi odvádět od svých záměrů. Nenechat se svádět k pochybnostem a chování, které si na základě těch pochybností vydedukujeme. Nesmíme podléhat obavám, pocitům závislosti, ohroženosti, slabosti, osamělosti, překážek, problémů, nečekaných zvratů…

Díky všudypřítomným klamům je vše dokonale dobrodružné, protože na každém kroku číhá zkouška. Namísto nudy je život totálně zábavný, jelikož každý krok je za odměnu. Člověk si pak váží sám sebe, všeho, co dokázal, co překonal, čeho dosáhl… Naráz je život úplně skvělý a tvoření naplňující.

Ovšem… Jen pro ty, kdo znají pravidla hry. Všichni ostatní bojují, protože všem těm klamům věří. Cítí se slabí a ohrožovaní, žijí ve světě problémů, jelikož vůbec nevědí, že si je všechny jen vymýšlejí a sami sebou manipulují. Jsou obětmi svých nereálných názorů a tak i žijí.

Žít bez znalosti životních zákonů znamená hrát hru, o jejíchž pravidlech nevíme lautr nic. Namísto radostného tvoření a žití svých ideálů jsou tu každodenní boje, starosti a kompromisy. Donekonečna, protože jinak to ani nejde.

Vůbec netušíme, co je láska, radost, štěstí… Pro nás to jsou jen pojmy, jimiž označujeme své chvilkové stavy. Ale to jsme na hony vzdáleni tomu, co to znamená i pocitům, jaké bychom měli cítit. Máme pomotané hodnoty, potřeby, nevíme, co do našeho žití patří a co ne, co nám škodí a co prospívá, je to jeden velký chaos, od kterého dokážeme jen odbíhat, abychom si vyčistili hlavu a vzápětí se zase vrháme do těch halucinací a psychóz, jimiž sami sebe krmíme.

Eso Mečů v tarotu symbolizuje stav, kdy „už vím“. Nebo ještě lépe — „už rozumím“. Znám pravidla, a tak konečně i žiji. To své, po svém, šťastně, zdravě, bohatě, bez kompromisů a pocitů, že je něco špatně a že mi něco vůbec může hrozit. Už si dokážu neházet klacky pod nohy.

Je dobré zmínit ještě jeden důležitý fakt — myslet si něco mohu jen o tom, o čem nic nevím. Nejde něco vědět, a zároveň si o tom ještě něco myslet. Buď tedy vím, anebo si myslím. My všichni si o všem něco myslíme, na vše máme názor. A právě tím dáváme najevo — víme prdlačku. A tudíž ani nežijeme, my si z žití děláme dramatický kroužek.

Eso Mečů tedy představuje stav, kdy už si nic nemyslím, jelikož životu rozumím. Není prostor si něco myslet. Což je jediná možnost, jak žít opravdu v klidu a pohodě.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top