Srdce (12 karet)

Srdce je karetní výklad vhodný pro posouzení vztahu, nejčastěji partnerského, ale i jakéhokoli jiného mezi dvěma lidmi. Nabízí pohled obou partnerů na jejich vztah na několika rovinách včetně odhalení, jaký výsledek to v dané rovině vztahu generuje. Poslední karta ukazuje i trend vývoje neboli kam vztah za daných podmínek směřuje. Srdce je podrobnější vztahový výklad, jehož specifikem je poměrně detailní způsob zkoumání vztahových rovin — myšlenkové, pocitové a vzájemného vyzařování. Poslední tři karty navíc vztah hodnotí z pohledu obou zúčastněných včetně trendu vývoje do budoucna.

Srdce

 • Typické otázky

  Jak náš vztah vnímáme a jak skutečně vypadá? Jak vypadá můj partnerský vztah? Jak vypadá náš vztah s osobou XY? Jak vypadá vztah osoby AB s osobou XY?

 • Doporučení

  U vztahů je snad víc než jinde potřeba si uvědomit, že nic není neměnné, vše jde změnit, stačí chtít. Což je potřeba chápat i z opačného hlediska — chtít se musí a musí chtít oba. Nejde nikoho přemlouvat, přesvědčovat, měnit nebo se snažit o něčí přízeň. Musím být schopen přijmout svobodnou vůli toho druhého, zda ve vztahu chce či nechce dál žít, jaký si na něj a jeho budoucnost dělá názor.

  Za připomenutí stojí i možnost dělat vztahový výklad dvěma jiným lidem, není nutné, abych byl jedním z účastníků já sám.

  Partnerské výklady si můžete dělat sami, ale jde-li to, je lepší je provádět ve dvojici, společně. Získáte jedinečnou příležitost být k sobě otevření a upřímní. Dokážete se podívat i na ty stránky, které obyčejně nemáte moc chuť řešit. Právě tyto aspekty ale potřebují vyčistit, jinak fungují jako časovaná bomba — nečekaně bouchnou a je (zase) zle.

 • Specialita tohoto výkladu

  Specialitou tohoto výkladu je nejen zkoumání jednotlivých rovin vztahu, ale i pohled na názor obou účastníků. Hezky se tím odkrývá způsob, jakým partneři uvažují, jaké si dělají ze situací závěry, jaké dojmy v nich vítězí, jak uvažují.

1. Co si myslím o tom druhém?

(jak uvažuji o druhé straně)

2. Co si myslí on o mně?

(jak uvažuje druhá strana o mně)

3. Co se mezi námi na této úrovni děje?

(jak vypadá náš vztah na myšlenkové úrovni)

4. Jak vnímám toho druhého?

(co k druhé straně cítím)

5. Jak vnímá ten druhý mě?

(co cítí ten druhá strana ke mně)

6. Co se mezi námi na této úrovni děje?

(jak vypadá náš vztah na pocitové úrovni)

7. Co tomu druhému poskytuji (co k němu vysílám)?

(co ode mě druhá strana přijímá, jak na ni působím)

8. Co poskytuje ten druhý mně (co ke mně vysílá)?

(co přijímám od druhé strany, jak na mě působí)

9. Jak to mezi námi vypadá?

(jaký náš vztah vypadá z pohledu vzájemné podpory)

10. Jak náš vztah hodnotím, co z něj vyvozuji?

(jaký mám na náš vztah názor)

11. Jak náš vztah hodnotí ten druhý, co z něj vyvozuje?

(jaký má na náš vztah názor druhá strana)

12. Kam náš vztah směřuje?

(jaká je za těchto podmínek budoucnost našeho vztahu)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top