Svůj život řídíš tím, že v sobě měníš svá přesvědčení

ico-black-dDnes bych rád zase napsal něco o „Tarotu pro osobní rozvoj“. Tento Tarot je speciální hned v několika ohledech. Od ostatních Tarotů se liší především tím, že jsou texty napsané přímo na kartách, takže nevyžadují žádné příručky, knihy, ve kterých se dohledávají jejich významy. Prostě stačí vytáhnout kartu a hned člověk ví, o co jde. I úplný začátečník. Karty jsou srozumitelné, stručné, jednoduše psané. Jdou přímo k praktickému významu.

Má to svůj důvod, protože takto dokážou člověka nejvíc naučit. Nechodí kolem horké kaše, jde se rovnou a srozumitelně k jádru pudla.

K dnešnímu článku mě inspirovala nedávná zkušenost. Chci na ní ukázat, o čem v předchozích odstavcích píšu. S klientem jsme po Skypu rozebírali jeho situaci a došlo i na to, že začal mluvit, jak si na ni sám tahal tarotové karty. Ne ty „mé“, je zvyklý na nějaký jiný Tarot, který už roky používá. A rovnou mi i pověděl, jaké karty s jakými otázkami si vytáhl. Řekl to s takovou samozřejmostí, až to budilo dojem, že nemá smysl to rozebírat, že „oba víme“.

Ale nedalo mi to. Zajímalo mě, jak to vnímá, tak jsem se zeptal — „Můžete mi říct, co jste z těch karet vyčetl?“ A on spustil. O každé kartě a jejím významu se rozpovídal, i o tom, co mu to má říct, co si z toho vzal… Jenže.

Jenže jsem cítil, že to celé zní jako chození kolem horké kaše. Jako omáčka, která je sice celá pravdivá, ale to podstatné, důležité, jí chybí. Asi jako kdybych člověku, který přijde s nějakým svým problémem, navrhl řešení způsobem „No tak příště už to takhle nedělejte a teď si to moc neberte, ono to přebolí a příště buďte opatrný“.

Budu milý, srozumitelný, soucitný, budu mít i pravdu, ale tomu člověku nijak nepomůžu. Pojďme si to ukázat prakticky. Jedna z karet, kterou jsme s tím člověkem probírali, bylo i Eso Disků.

O něm se pán rozpovídal ve smyslu, že cítí, jak mu ta karta sděluje, že má vyřešit své materiální záležitosti, dát si je do pořádku a začít správně fungovat (což je pravda, řešíme finanční krach).

„A co dál?“ ptám se jej. A tak pokračuje, povídá, rozvíjí to. Jenže v tom pořád neslyším toho zakopaného pudla, to nejdůležitější, co ta karta člověka učí.

A tak až domluvil, navrhnu mu, že mu zkusím říct svůj pohled: Podstatu Esa Disků vidím v upozornění na fakt, že „bohatství každého člověka je až vnějším projevem jeho bohatství vnitřního„. Že ono bohatství tedy nespočívá v jeho hledání někde kolem, ve vymýšlení způsobů, jak se bohatým stát, kde k bohatství přijít, jak něco vydělat.

Být doopravdy bohatý znamená být bohatý vnitřně. A to znamená chápat, jak funguje svět i člověk, znát svou skutečnou sílu a schopnost si život řídit, jak chci. Tohle vědění v sobě musím nejdřív vypěstovat, abych se bezpečně cítil. Abych se cítil bohatý i neohrožený. Abych věděl, že můj pocit vnitřního bohatství se projevuje mým vyzařováním, mou přitažlivostí, která zajistí, že vše dobré a vše, co si přeji, ke mně chodí, proudí volně do mého života, a že se tak děje nezávisle na okolnostech, tedy neustále.

A přesně to s tím klientem i řešíme. On dokáže o vše přijít proto, že se bojí. Dostane se do situace, která jej testuje, a on ji začne vnímat jako reálný problém. A začne se jí natolik zabývat, že se jeho vyzařování změní a začnou přicházet nezdary a vše se hroutí, až to celé spadne.

Je tedy potřeba chápat, že materiální bohatství (protože Disky jsou energií hmoty a materiálna) vzniká vyzařováním bohatství vnitřního, což je — tak jako každé jiné vyzařování — POCIT. Pocit vlastního bohatství, který dokážu cítit jen tehdy, vnímám-li sám sebe přirozeně. Jde tedy o to tento pocit vypěstovat tak, aby byl NEZÁVISLÝ, NEMĚNNÝ a tudíž TRVALÝ.

Náš úkol pro společný koučing se tím krásně odhalil, protože naším úkolem je VYBUDOVAT VNITŘNÍ POCIT BEZPEČÍ, nikoli znovu rozjet byznys. To počká, to je až fáze 2. My ale musíme nejprve zvládnout fázi 1, abychom si to, co vybudujeme, dokázali v klidu i užívat. Bez strachu a obav, že o to můžeme přijít.

Uvědomujte si, že celý Vesmír funguje na základě vašeho vlastního vyzařování. On na ně jen reaguje. Celý život tak máte ve vlastních rukách a řídíte si jej tím, že v sobě měníte svá přesvědčení. Tím se mění vaše vyzařování neboli přitažlivost. a zbytek je jen otázkou zákona akce a reakce. Co přitahuji, to ke mně samo proudí, neustále, samovolně, automaticky. Jedině takto to má i smysl, jedině toto zajistí trvalý stav, takový, jaký si přejete žít. Takto funguje život, takto funguje Vesmír a takto funguješ i ty, všeho schopný člověk. Musíš ale své schopnosti znát a naučit se je správně využívat.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top