Tarot pro osobní rozvoj — I: Mág

Tarot svou druhou kartou odkrývá archetyp lidské neomezenosti — Mága. Už to, že se jedná o kouzelníka, naznačuje, že půjde o kouzelné schopnosti člověka. A jelikož v sobě každé kouzlo obsahuje něco skrytého (právě to jej dělá kouzlem), i člověk musí své kouzelné schopnosti nejdřív objevit, aby si jich začal být vědom. Až pak dokáže čarovat, do té doby je pouhým Bláznem, který v sobě sice poklad nosí, ale o jeho existenci nemá ponětí.


tarot pro osobní rozvoj mágico-black-jJako každá karta Tarotu, i Mág ukazuje to, co v sobě nosí každý člověk. Tudíž i Mágovy schopnosti jsou pouhým obrazem kouzelnictví, jehož je schopen úplně každý.

Tarot je dobré chápat jako učebnici o sobě samém. Vše, co odkrývá a čemu učí, je skryto v každém z nás, je to tedy jakási „učebnice mých skrytých schopností“.

A nejen schopností,  také vlastností. Jaký je mezi tím rozdíl? Schopnost je něco, co musím objevit a poté používáním rozvíjet. Vlastnost je něco, co funguje automaticky, pořád, aniž bych o tom musel vědět a něco s tím dělat.

Příkladem vlastnosti člověka je jeho vyzařování. Ať už o tom, že jsem vyzařovačem informací, vím nebo ne, děje se tak a můj život tomu přesně odpovídá — Vesmír na mé vyzařování automaticky reaguje a tvoří mé každodenní prožitky i stavy, v jakých se nachází vše, co se mého žití týká: zdraví, mezilidské vztahy, práce, finance, pocity…

Příkladem schopnosti člověka je umění své vyzařování (svoji přitažlivost) ovládat. Mít kontrolu nad tím, co vyzařuji a co tudíž přitahuji, jak žiji. Řídít vývoj všeho, co se mého života týká. Chci-li to umět, musím to pěstovat. Své vědění musím prakticky uplatňovat, jinak mi nebude k ničemu.

Mužská tvořivá síla

Mág je archetypem tzv. „mužské tvořivé síly“. Co to je? Touha po seberealizaci. Ta je vlastní každému muži, je to přirozená součást jeho osobnosti. Kdo takovou touhu necítí, má ve svém podvědomí bloky, bránící touze, aby se projevila. Daný člověk pak zažívá prázdnotu, necítí se soběstačný, necítí životní jistotu ani pohodu.

Není to jen o chlapech

Přestože Mág je muž a seberealizaci se říká „mužská“ síla, týká se stejně tak i žen. Tarot učí (např. kartou XIV: Umění), že nejpřitažlivější jsou ti, kteří v sobě sdružují prvky jak ženských, tak mužských vlastností. Příkladem je třeba sebevědomý muž, který je zároveň soucitný. Překročil hranici „mačo“ bojovníka, a tudíž už necítí potřebu soupeřit, svou sílu uplatňuje ve prospěch ostatních.

Podobně by se dal uvést příklad přitažlivé ženy, která je přirozeně soucitná, intuitivní, ale zároveň i soběstačná a nezávislá. Takové ženy se řada mužů bojí právě proto, že její chování provokuje jejich „mačovské“ egíčko. Bojují s ní, ještě nejsou tak vnitřně silní/čistí, aby ji dokázali vedle sebe mít, aniž by s ní podvědomě soupeřili (cítí se vedle ní nejistí).

Závěr z toho je ten, že by ženy měly rozvíjet mužské vlastnosti a muži ty ženské. Tím se stávají přirozenými a přitažlivými, aniž by ztráceli cokoli ze své povahy — muži tím nijak neženští a z žen se nestávají mužatky. Pouze se všichni stávají celistvými osobnostmi.

Seberealizace není práce

Často se pod pojmem seberealizace myslí práce. To je ale zavádějící. Seberealizace = naplňování svých tužeb. Následování hlasu srdce (principu, který jsme odkryli na kartě 0: Blázen). Mág dává realizaci touhy konkrétnější podobu. Vysvětluje, jak to dělat. Nabízí praktický klíč k následování touhy tím, že odkrývá neomezené schopnosti člověka dosáhnut libovolného cíle. Na obrázku to symbolizují ikony všech čtyř elementů = typů energií, které vše, co ve Vesmíru existuje, tvoří.

Mág upozorňuje, že neomezené tvoření spočívá v cílené práci s těmito energiemi (neomezenost je na obrázku v podobě symbolu nekonečna nad Mágovou hlavou). Řečeno tedy stručně a jasně — uvědom si, člověče, že si dokážeš cokoli splnit, přičemž stačí pracovat pouze se svými vlastními energiemi, se svým vyzařováním. Jsi tedy svobodný, na ničem nezávislý, pouze na svém vlastním vyzařování. Jen a pouze ono určuje, jak tvůj život vypadá. To je velice důležité poznání!

Svoboda

Hned druhá karta Tarotu tak odkrývá hlavní životní princip — vědomí svobody, neomezenosti, soběstačnosti. Tím se mění celý pohled člověka na sebe samého. Není už oddělený Panáček, za kterého se považoval dřív, je vyzařovačem informací, které dávají kvalitu tvořivým energiím, které proudí od něj ven a zpět k němu.

Záviset náš život na čemkoli jiném než na nás samých by byla nesvoboda. Závislost. Jenže tak to ve Vesmíru nefunguje. Tak to možná vypadá, tak to vidí ti, kdo tajemství Mága neznají. Kdo už jej ale zná, začíná uvažovat jinak. Začíná přemýšlet o tom, jak začít vyzařovat jen to, co si přeje. Jak se naučit pěstovat své touhy, aby se samy uskutečňovaly. Neboli — jak správně žít, protože právě toto je způsob spokojeného žití. Toto jediné vám zaručí pohodu, štěstí a zdraví, to, co si všichni navzájem často přejeme, aniž bychom tušili, že to je vše je jen v našich vlastních rukách. Namísto toho spíš doufáme, aby to tak bylo.

Vědění posouvá hranice

Mág přináší vědění, že jsem neomezený a svobodný. Vědění jako takové zbavuje strachů, protože zdrojem všech obav a nejistot je vždy jen to, že něco nevím, něco nedokážu vysvětlit. Jedině tam vzniká prostor pro neznámo anebo pro „náhody“.

Člověk žijící v nevědění mnohým věcem nerozumí. Vytváří si vlastní teorie anebo přebírá teorie cizí, takové, které jsou blízké jeho vlastní logice. Naším cílem by ale mělo být něco úplně jiného — cesta za všechny hranice, za hranice iluzí. Dohady své i cizí nahradit věděním, pochopením, jaká je realita. Až pak zmizí obavy i všechna omezení, kterými si člověk svůj život kolíkuje, rozlišujíc na „tohle si dovolit můžu“ a „tohle bych sice chtěl, ale na to mít nikdy nebudu“.

Mág na kartě doslova říká: „Stačí si věřit.“ A ona důvěra v sebe, ve své schopnosti, je výsledkem porozumění sobě samému. Že vím, jak funguji, a vše závisí jen na mém vyzařování. Pak se dokážu za libovolným cílem bez obav vydat, splnit si svou touhu, a pak další a další…

Mág k tomu dodává ještě jednu nezbytnost: „Pracuj na sobě.“ To je důležitější, než se zdá. Znamená to v praxi: k tomu, aby sis cokoli splnil, stačí pracovat jen sám se sebou, se svým vyzařováním. Klientům to vysvětluji tak, že mohou v klidu sedět třeba doma na zadku. Není totiž vůbec důležité, KDE jsou, ale CO dělají. A ono NĚCO je „práce se svými myšlenkami“. Ty spustí proces vesmírného tvoření a vše ostatní se pak odehraje samo jako reakce na jejich cílené vysílání myšlenek. Vše potřebné si je pak samo najde, včetně konečného výsledku. Mág tedy říká — přesně tohle dělej. Pracuj cíleně se svými myšlenkami. A právě tím si cokoli splníš. Vyšli správné myšlenky a čekej pak už jen na to, co si tě samo najde.

Odvrácená strana karty

Stejně jako všechny karty Tarotu má i Mág svoji odvrácenou stranu, prostor pro zneužití toho, co učí. Tím je v jeho případě sobectví a nadřazenost. Touha svých cílů dosahovat na úkor někoho jiného. Podlehnete-li jí, začnete generovat překážky a přijdou neúspěchy. Postavíte proti sobě přírodní síly, protože se chováte v rozporu se zákony Vesmíru.

Životní princip, krterému karta učí

Poselstvím Mága je: dokážeš si splnit úplně cokoli, jsi k tomu plně vybaven a vše závisí jen na tobě, nic a nikdo ti v ničem nebrání, ani tě nijak neomezuje. Stačí toužit a vydržet, nevzdat se, nechtít rychlý výsledek. Důležité je také vědět, že si mohu splnit cokoli, ale musím to k sobě nechat přirozeně přijít, nespekulovat, nesnažit se výsledek nějak „urychlit“, nepřemýšlet sobecky, nevymýšlet vlastní cesty, jak k výsledku dojít. K takovému uvažování vede nedostatečné cítění, že se vše skutečně samovolně splní, že jste ke svému cíli automaticky vedeni tím nejjednodušším i nejrychlejším možným způsobem a ať prožíváte momentálně cokoli, je to tak správně a vše spěje k dokonalému výsledku. Dokonalého výsledku dosáhnete jedině tím, že se k němu necháte dovést. Svými vlastními silami a rozumy dospějete zpravidla k něčemu, co vám nebude sloužit, fungovat, co vám nepřinese to, co jste čekali.


<Předchozí | Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top