Tarot pro osobní rozvoj: sekce na kartě

Tarot pro osobní rozvoj je specifický už tím, že principy, které vysvětluje a učí, jsou napsány přímo na kartách. Díky tomu se s ním pracuje jednoduše, odpadá vyhledávání v knihách, které s sebou ani nemusíte nikde vláčet, chcete-li Tarot začít efektivně používat v každodenním životě. Abyste se na kartách lépe orientovali, je text rozdělený do několika sekcí, jejichž význam vám vysvětlím v tomto článku.


tarot sekceico-black-kKaždá karta Tarotu popisuje stav mysli. Neboli situaci, ve které se člověk může ocitnout. Neexistuje situace (stav mysli), která by v Tarotu nebyla popsána, je kompletní. To je jedno z jeho kouzel. Dokáže zmapovat stav mysli v souvislosti se situací, kterou momentálně prožíváte, zkoumáte, řešíte nebo se kterou potřebujete poradit, v níž potřebujete podržet, najít správný postoj ke zdárnému vyřešení nebo nasměrování dalšího vývoje.

Obvyklé vnímání Tarotu je dnes takové, že si lidé nechají vyložit karty a jejich poselství považují za dané, neměnnné. Tak to ale není, život je kreativní hra a každá zpráva čeká, jak s ní naložíme. Podle toho se náš život vyvine dál. Nejinak tomu je i s informacemi, které nám o nás, našem životě a prožívaných situacích odkrývá Tarot. Proto je v prvé řadě nutné chápat, že co Tarot říká, je stav, který máme možnost libovolně změnit. A o to jde, s tímto vědomím i záměrem je Tarot pro osobní rozvoj zpracovaný — má v člověku probudit sílu i kreativitu, uvědomění si schopností řídit svůj život tím, že správně reaguji v každodenních situacích.

Tarot pro osobní rozvoj zbavuje člověka pocitu ohrožení, existence problému, oběti okolností nebo závislosti na někom/něčem. Tím do života vnáší trvalý klid, pocit soběstačnosti a životní jistoty. Rozvíjí pochopení i schopnost žít svobodně tak, jak si přejete. Učí chápat, že život nikoho netrestá, nikomu neubližuje, on jen každého učí přirozeně vnímat — s láskou a s vědomím, že celý život závisí jen na mně, na mém vyzařování neboli přitažlivosti. právě ona — má přitažlivost — je jedinou skutečnou jistotou, protože její stav zajišťuje vše, co prožívám, co mi funguje i co ne, co mám i co mi chybí, čeho zažívám nedostatek.

Význam jednotlivých sekcí

Podíváte-li se na obrázek karty o kousek výš, všimněte si čísel, napsaných podél levého okraje karty. Označují jednotlivé sekce, do kterých je poselství karty rozčleněno. Jejich význam jsou následující:

  • 1. Podtitul: v úplné krátkosti vystihuje princip karty =  o co v ní jde, co vysvětluje a učí, jakým tématem se zabývá.
  • 2. Výkladové varianty: na první pohled možná nesourodé pojmy reprezentují variace, v jakých může být význam karty promítnut ve vašich karetních výkladech. Jelikož odpověď z karty vždy vycítíte, i zde dejte na své pocity, který z významů je pro vás ten pravý a jestli vůbec nějaký. Pokud odpověď na svou otázku z žádného pojmu necítíte, nic se neděje, čtěte kartu dál, chce vám říct něco jiného.
  • 3. Situace: popisuje zkoumanou situaci, princip, o který v ní jde. Z této sekce byste měli pochopit, jaký typ situace karta řeší. Každá prožívaná situace, ač vypadá jedinečně, vždy patří do škatulky, které si můžete v duchu pojmenovat „typ Eso Holí“, „typ Princezna Mečů“ atd. Kolik je karet Tarotu, tolik typů situací existuje. Tato sekce tedy učí vnímat životní situace „typově“. Tím se vaše vnímání podstatně zjednoduší i zefektivní, protože na každý typ situace existuje jen jediné správné řešení, správná reakce. Takže si brzy začnete uvědomovat: „Aha, v téhle situaci mám zareagovat takto.“ O tom jak správně zareagovat, se dočtete v sekci 6.
  • 4. Otázky: zde se nacházejí typické otázky, jimiž může tazatel zkoumat, co prožívá a proč. Pomůže mu to pochopit, co ke zkoumané situací/stavu vedlo, proč přišlo to, co přišlo. Kde je tedy zdroj (příčina), že prožívá to, co prožívá. Nač se zaměřit (co v sobě změnit), aby se podobné situace neopakovaly.
  • 5. Dávej si pozor na: je sekce, kterou najdete jen na trumfech neboli kartách Velkých arkán. Je zde proto, abychom si uvědomili, jak je snadné podlehnout egu a pokazit, co jsme si vypěstovali. Sekce upozorňuje na nesprávné chování, ke kterému nás provokuje naše ego. Podlehneme-li, situaci si zkomplikujeme, a právě před tím nás otázky chtějí varovat. Učí nás lásce, vděčnosti a pokoře.
  • 6. Lekce: je vlastně odpovědí na sekci 3. Vysvětluje se zde správná reakce ve zkoumané situaci. Taková, která přinese prospěch všem zúčastněným. Jedině to je vždy správné řešení, nikdy nesmíme chtít dosahovat svých úspěchů na úkor někoho jiného. Vždy nám musí jít o prospěch všech zúčastněných. Nemohu chtít žít s někým, kdo nechce žít se mnou. Nemohu chtít podnikat na úkor svých klientů, musím chtít obohacovat sebe, což jako zpětná vazba bude obohacovat i mě. Nemohu chtít žít někde, kde žije někdo jiný. Nemohu nikoho k něčemu nutit. Tím vším jen vygeneruji překážky, komplikace a výsledek mi nikdy nepřinese to, co od něj čekám. Spokojenost, radost, klid, pohodu, lásku, užitek. Budu s ním i nadále bojovat nebo se o něj strachovat.
  • 7. Pointa: představuje stručné shrnutí celé karty, jejího hlavního poselství. Dobře se pamatuje, pomáhá při učení.

K čemu je to celé dobré?

Vše, co děláme, má mít praktický význam. Nehrajeme si zde s obrázky a moudry jen tak, má to přímý vliv na naše životy, ovlivňuje a rozvíjí to jejich kvalitu. Nesmírně důležité poznání zní: život funguje každému úplně automaticky, samovolně. Ke šťastnému proudí štěstí samo. K boháčovi proudí samovolně bohatství. Zdravému člověku funguje zdraví jen tak, automaticky. Spokojený člověk přitahuje další spokojené lidi automaticky. Podnikání funguje automaticky, přitahuje zákazníky i finance bez potřeby to nějak řešit.

Stejně tak spekulant přitahuje podobné týpky. Zloděj přitahuje další zloděje i policajty. Je to tak proto, že život každého je řízen jeho vlastní přitažlivostí. K tomu, aby váš život fungoval tak, ja momentálně funguje, nepotřebujete vůbec nic dělat. Není nutné se o nic snažit ani si dělat starosti. Život poběží dál stejně, jak doposud běžel, vaše přitažlivost nezávisí na tom, oč usilujete, oč se snažíte, jak se tváříte, nač si hrajete, o čem spekulujete… Ničím z toho ji nezměníte a tudíž se ani váš život nijak nezmění.

Jediná starost — změna přitažlivosti

Pouze v případě, že chcete něco změnit nebo si něco splnit, se musíte zaměřit na změnu své přitažlivosti. To jediné je potřeba v životě řešit namísto tendencí se trápit, smutnit, stěžovat si, rozčilovat, bát, nebo se cítit jako oběť. To jsou jen iluze. Poté, co svou přitažlivost změníte, promítne se její změna automaticky i do vašeho života a on poběží podle nového vzoru.

Aby fungoval správně

Tarotové karty učí přirozeným, tedy správných principům. Ty zajišťují, že váš život bude fungovat přesně tak, jak si přejete. Budete žít život svých snů. Vše, co si přejete i co k takovému žití potřebujete, vám do života bude samo přicházet v dostatečném množství. Říká se tomu hojnost a právě ta je přirozenou realitou každého člověka.

To, že naše životy hojnosti mnohdy nedosahují, je proto, že naše uvažování přirozeným principům neodpovídá. Tím přirozený tok hojnosti do svého života blokujeme — sebeomezujeme se. Něco něčím podmiňujeme, o něco, co nám chybí, usilujeme, něčeho se bojíme, s něčím nebo někým bojujeme, v něčem vidíme problém atd.

Tarot je kouzelný tím, že nás všeho toho dokáže zbavit. Naučí nás přirozeně vnímat a tím vše, čím jsme hojnosti bránili, odstraníme. Tak vypadá plně rozvinutá přitažlivost.


Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top