Úvod do Tarotu (pro osobní rozvoj)

Tarot je minimálně několik století starý karetní systém. O jeho přesném původu se nic neví, nejspíš proto, že byla jeho existence dlouho držena v tajnosti kvůli nařčení z čarodějnictví a spolčení s temnými silami, za kterě se vždy umělo přísně trestat. Historické zmínky o Tarotu jej často popisují jako „společenskou karetní hru“, což jen dokazuje, že o jeho skrytém kouzlu běžní lidé neměli tušení. Pravý význam Tarotu zůstával dlouho utajen. Texty o významech jeho karet neexistovaly, karty obsahovaly jen kreslenou symboliku, pro běžné smrtelníky nepochopitelnou.


Co je Tarot

ico-black-tTarot není v žádném případě společenskou hrou ve smyslu, jakým jsme zvyklí běžné karetní hry vnímat. Hrát si s ním můžeme, ale ta pravá hra vypadá úplně jinak. Tarot slouží ke zkoumání životních situací. Je k tomu geniálně vybaven, protože:

 • dokáže komunikovat, odpovídá na otázky
 • jeho odpovědi jsou přesné a spolehlivé, nikdy se nemýlí
 • umí odpovědět na libovolnou otázku, přesně ji analyzovat a ukázat správné řešení

Jak to, že Tarot komunikuje?

Důvod, proč s námi tarotové karty komunikují, je prostý. Není to záležitostí karet jako takových (jak se mnozí mylně domnívají), ale nás, lidí. Kouzlo tedy nehledejme v balíčku karet, ale ve svých schopnostech. Práce s Tarotem není ničím víc, než využíváním našeho smyslového orgánu — intuice. Je tedy stejně „náročná“, jako třeba poslech hudby. Ucho automaticky slyší, intuice automaticky komunikuje. Takto je to jednoduché.

Intuice — náš šestý smyslový orgán — komunikuje s Vesmírem. S jeho univerzální inteligencí, což je centrála, kde se soustřeďují všechny informace o všem, co se v něm nachází i co se v něm děje. Jsou tam uloženy i všechny informace o tobě a ostatních lidech včetně všech jejich vlastností. Ve Vesmíru se prostě všechno ví. Není ani možné něco utajit, protože je v něm vše se vším neustále propojeno. I my, lidé, jsme navzájem mezi sebou všichni propojeni, ale to teď není potřeba víc rozebírat.

Tarotové karty slouží při komunikaci s Vesmírem jako tlumočník. Odpovědi, které k nám díky intuici chodí, nedokážeme jen tak zachytit. To dokáže jen pár vyvolených (např. jasnovidci), kteří se narodili s mimořádně vyvinutou intuicí, podobně jako se jiní narodili s mimořádným hudebním sluchem, hlasem, matematickými vlohami a podobně.

Tak jako může hudbu hrát i poslouchat prakticky každý, může i každý komunikovat s Vesmírem a sbírat odpovědi na své otázky, zkoumat libovolné situace a hledat jejich řešení. Na rozdíl od jasnovidce ale potřebuje nějakou pomůcku — a tou je Tarot. S jeho pomocí dokáže s Vesmírem komunikovat kdokoli.

Jak komunikovat

Při komunikaci s Tarotovými kartami klademe jednoduché otázky a vytahujeme si na ně z balíčku karty. Postupně, nejčastěji na každou otázku jednu kartu. Jak už bylo zmíněno, ptát se můžeme na cokoli, i na věci, které se nás samotných vůbec netýkají. Můžeme tak vykládat karty nejen sobě, ale i příbuzným, kamarádům, kolegům v práci…

Při kladení otázek musíme dodržovat jen jedno pravidlo. Otázky musejí zkoumat stav zkoumané záležitosti. Jinak řečeno, nemůžeš vyžadovat odpověď typu Ano/Ne. Ono by to ani nemělo smysl.

Ptát se jedině na stav zkoumané záležitosti má smysl proto, že každý stav, ať je jakýkoli, je proměnlivý — jde změnit. A to je moc dobře. Kdyby tomu tak nebylo, nemohli bychom se svým životem nijak naložit, rozhodnout, co chceme nebo nechceme, jak se má vyvinout tohle nebo tamto. Byli bychom obětí předem nalinkovaného scénáře, s jehož vývojem nemáme možnost nic dělat. Ale tak to naštěstí není. Každý máme schopnost i možnost se rozhodovat jak chceme a tím svůj život řídit. Udávat trend vývoje všech záležitostí i cest za našimi cíli. Každý jsme tudíž za svůj život zodpovědný.

Síla a hodnota Tarotu

Tarot je nesmírně cenný, stejně jako umění s ním pracovat. Je dokonalým rádcem pro jakoukoli životní situaci. Co bychom dali, kdyby s námi byl neustále někdo, kdo nám vždy správně poradí, kdo nám při každém rozhodování prozradí správný postoj, vedoucí v každé situaci k jejímu správnému vyřešení. Kdo nás včas varuje před špatným rozhodnutím a nabídne nám správné. Právě takovým společníkem Tarot je, splňuje všechna zmíněná kritéria. Navíc se svou velikostí vejde i do kapsy, takže jej můžete nosit pořád u sebe.

Jak to, že Tarot na vše odpoví?

I na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď. On je totiž život mnohem jednodušší, než si myslíme. Jsme zvyklí jej nesprávně vnímat a jen proto nám připadá složitý. Skutečnost je ale opačná. Vše, co se na světě děje, je neustálé opakování hrstky skrytých principů. My ty principy běžně nevnímáme, proto nám přijde vše, co denně prožíváme, nahodilé, nečekané, překvapivé, neuchopitelné. Neuvědomujeme si, že za tím vším stojí naprosto přesný, jednoduchý řád.

Kouzlo je v tobě. Tajemství, proč Tarot dokonale funguje, není ukryto v Tarotu, ale v tobě. Tarot ti jen demonstruje tvou vrozenou schopnost komunikovat s Vesmírem. Tvé trvalé napojení na jeho centrální inteligenci i tvou propojenost se vším, co je jeho součástí. A učí tě tuto svou schopnost prakticky využívat tím, že ti na vše pošle odpověď i správné řešení, které vede k cíli, které ti přinese to, co si přeješ.

Život funguje podobně jako zásilková služba. Co si kdo objednává, to mu chodí. Kdybychom se na chod velké zásilkové firmy dívali zvenčí, přišlo by nám vše chaotické. Ale kdybychom nahlédli do systému, který ta firma používá k řízení svého provozu, naráz by vše dostalo jasný řád.

Přesně tak to je s životními situacemi. Jsme zvyklí na ně hledět zvenčí a proto nevnímáme systém, podle kterého se odehrávají. A je to právě Tarot, který do tohoto chaosu, způsobeného vnějším pozorováním života, vnáší světlo.

Tarot nám slouží nejen tím, že odpovídá na otázky a ukazuje správná řešení. On nás zároveň — tím, že jej používáme — učí vnímat a chápat životní zákony. Pravidla, podle kterých žijeme a která rozhodují, co prožijeme, jak se která naše životní oblast, záležitost či situace bude vyvíjet i jak dopadne. Tím nás učí čím dál víc životu rozumět a hlavně — umět jej ovládat. Žít tak, jak si přejeme, mít vše, po čem toužíme. Dosahovat svých cílů jednoduše, úspěšně, bez úsilí. Stačí dodržovat pravidla hry a vše se vyvíjí, jak si přejeme, každý náš záměr se samovolně plní. Náš život funguje úspěšně, zcela samovolně, podle přírodních zákonů, protože my už podle nich uvažujeme a tudíž nic nekomplikujeme. Naše záměry a touhy se samovolně plní.

VYZKOUŠEJTE TAROT

Vyzkoušejte Tarot naostro

SEXY škola je praktická, má vás nejen krmit moudry, ale hlavně podle nich naučit prakticky fungovat. Váš život se musí kvalitativně posunout úplně jinam. Aby to ani tentokrát nebylo jen teoretizování, na závěr úvodního článku k Tarotu přikládám praktickou ukázku, jak to funguje. Uvědomte si, co vás teď zajímá, a otočte si na to kartu. Postupujte takto:

 • Vymyslete si otázku.
  Např. „Co právě teď prožívám?“,
  „Jak vypadá situace XY?“,
  „Jak se v ní mám rozhodnout?“,
  „Jak mě vnímá osoba XY?“ apod.
 • Klepněte na kartu.
  Soustřeďte se při tom na svou otázku.
 • Najděte na kartě odpověď.
  Odpověď z karty vycítíte.
 • Výsledek pošlete e-mailem.
  Připište svou otázku nebo jinou poznámku a pošlete výsledek sobě nebo známému.

1. Polož v duchu otázku

(a potom klikni na kartu pro odpověď)


CHCETE SVÉ VLASTNÍ KARTY?

Kouzlit s Tarotem jde o samotě, ale tím to zdaleka nemusí končit. S rodinou, partnerem, kamarády, kolegy v práci, na večírku, tam všude jde čarovat, a hlavně — potvrzovat si, že vám to skutečně jde, že na tom nic není, že to funguje. Překvapovat a bavit sebe i druhé, protože Tarot je jako Vesmír: baví tím, že překvapuje.

Objednat karty


INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top